Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

DGA Pensioen geschillen

DGA Pensioen geschillen waar u in verstrikt raakt, kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Ze kunnen ontstaan met bijvoorbeeld de (ex)-werkgever, de (ex)-partner of de Belastingdienst. In alle gevallen bieden wij u ondersteuning.

Ontslag

Bij ontslag kan er sprake zijn van pensioen- en inkomensschade. Die maken wij voor u inzichtelijk.

DGA Pensioen en Echtscheiding

Bij echtscheiding is de verdeling van pensioen een belangrijk aspect. Wij adviseren u daarbij. Wat zijn de mogelijkheden van pensioenverdeling (verevening, verrekening, conversie). Daarnaast verzorgen wij voor u de pensioenparagraaf in het echtscheidingsconvenant. Bij pensioen in eigen beheer kan er discussie ontstaan over het al dan niet afstorten van aanspraken voor de (ex)-partner naar een verzekeraar. Wij ondersteunen bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen hiervan en de afwikkeling van de afstorting.

Dicussie met de belastingdienst

Bij discussie met de Belastingdienst valt te denken aan:

–        discussie over de pensioenberekening eigen beheer;

–        heeft de BV wel voldoende middelen om het pensioen te kunnen betalen

–        afzien van pensioenaanspraken en de fiscale gevolgen hiervan;

–        bij overdracht naar een andere eigen beheer BV, wat is de juiste overdrachtswaarde;

Wij hebben ruime ervaring met vragen van en discussies met de Belastingdienst. Hierbij kunt u profiteren van onze goede contacten bij de Belastingdienst.

Bij alle DGA pensioen geschillen staat bij ons een juridisch correcte, praktische en uitvoerbare oplossing voorop.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?