Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

pensioen nieuws voor de DGA

Pensioen en echtscheiding - november 28, 2019

In onze Pensioen Periodiek nummer 160 (14-03-2019) hebben wij aandacht besteed aan het Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (WPS 2021). In het kader van dit Wetsvoorstel is er thans een ontwerpbesluit houdende regels voor uitvoering van de WPS 2021 uitgebracht. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten. (meer…)

AOW Perikelen - november 28, 2019

De AOW franchises en het maximaal pensioengevend inkomen voor 2020 zijn bekend. Deze cijfers zijn nog voorlopig. Daarnaast nog even een overzicht wat betreft de stijging van de AOW leeftijd. De AOW leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting van een 65-jarige. Die levensverwachting stijgt. Wat betekent dat voor de AOW-leeftijd? (meer…)

Einde overgangsrecht Uitfasering pensioen in eigen beheer nadert - november 28, 2019

De opbouw van pensioen in eigen beheer is per 01-07-2017 afgeschaft. Op dat moment is er een overgangsrecht geïntroduceerd, die het mogelijk maakte om de pensioenverplichting in eigen beheer, dan wel af te kopen, dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Wordt geen keuze gemaakt, dan blijft de pensioenverplichting als pensioen in eigen beheer in stand. Het overgangsrecht eindigt per 31-12-2019. (meer…)

(concept) Wetsvoorstel - november 28, 2019

Op 19-11-2019 heeft het Kabinet een concept Wetsvoorstel gepubliceerd. Dat wordt eerst ter internetconsultatie voorgelegd. Gedurende de periode van 18-11-2019 tot 09-12-2019 kan iedereen hierop een reactie geven. Het betreft het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”. Samengevat is de inhoud als volgt. (meer…)

Pensioenvoorziening in Eigen Beheer en lage rente - augustus 28, 2019

Is de pensioenvoorziening in eigen beheer blijven staan, dan heeft de lage rente invloed op de commerciële waarderingen.

(meer…)