Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

pensioen nieuws voor de DGA

Uitfasering PEB en belaste schenking voor het schenkingsrecht - december 16, 2020

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer ligt al weer bijna een jaar achter ons. De laatste uitfaseringen hebben plaatsgevonden per 31-12-2019. Voor deze uitfaseringen verloopt bijna de meldingstermijn. De meldingsformulieren dienen uiterlijk per 30-12-2020 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Bij het sluiten van de markt komt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) op 11 december 2020 met de “Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer”.

Gaan de meldingsformulieren gebruikt worden voor het vaststellen van belaste schenkingen?

(meer…)

Cijfers belastingdienst van 2021 - december 8, 2020

Kennis is macht

Kennis is macht. Dat geldt zeker voor een complex onderwerp als “pensioen”. Daarom hebben wij ten behoeve van  de adviespraktijk “kennis” op onze website geplaatst. Enkele actualiteiten lichten we er voor uw praktijk uit.

(meer…)

Pensioenopbouw tijdens baby in de WIEG? - november 5, 2020

Recht op aanvullend geboorteverlof, maar ook recht op voortgezette pensioenopbouw?

(meer…)

Gevolgen pensioenakkoord - november 5, 2020

Als gevolg van het pensioenakkoord is voortaan het beschikbaar premiesysteem het uitgangspunt. Dat heeft grote gevolgen waarop bijtijds geanticipeerd moet worden. Ons credo is “wij kijken altijd verder’  en helpen werkgevers daarom nu al met een tool.

(meer…)

Versoepeling RVU-heffing en introductie vertrekregeling - november 5, 2020

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al aandacht besteed aan de versoepeling van de RVU-heffing en de introductie van de vertrekregeling. Hieronder gaan wij nader in op deze regeling en op de mogelijkheden om als werkgever hiervan gebruikt te maken.

(meer…)