We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Voordat het Algemeen Pensioenfonds (APF) zijn intrede deed kenden we de volgende pensioenuitvoerders:

 • Het bedrijfstakpensioenfonds: primair alleen bestemd voor een bepaalde bedrijfstak zoals bouw, metaal, zorg, etc.
 • Het ondernemingspensioenfonds: verbonden aan een bepaalde (groep) van onderneming(en).
 • De verzekeraar: uitvoerder van alle soorten pensioenregelingen
 • De premie pensioeninstelling (PPI): uitvoerder van alleen beschikbare premieregelingen

Vanaf 1 januari 2016 is daaraan toegevoegd:

 • Het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Er zijn 7 APF’n actief in Nederland.

Wat is een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

Een APF is een pensioenfonds met o.a. de volgende kenmerken:

 • Het mag pensioenvermogens gescheiden administreren. Dat noemen we “ringfencing”. Een APF hanteert daartoe zogenaamde “collectiviteitskringen”;
 • De mate van zekerheid in een APF is 97,5 %, net als voor andere pensioenfondsen. Voor verzekeraars geldt een zekerheidsnorm van 99,5 %.
 • Door de wijze van beleggen en de zekerheidsnorm bij een APF bestaat er een káns op indexatie en een risico op korting van het pensioen.  De huidige marktomstandigheden brengen met zich mee dat de káns op indexatie bij een verzekeraar nihil is. Evenals de kans op korting.
 • De premie bij een APF voor een DB pensioen is normaliter lager zijn dan bij een verzekeraar.

Wat zijn de doelgroepen van een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

Een APF richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Ondernemingspensioenfondsen: veel ondernemingspensioenfondsen hebben problemen met de schaalgrootte en bestuurlijke regeldruk. De overstap naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) is daarvoor een mogelijke oplossing
 • DB pensioenregelingen bij een verzekeraar: De premie voor een eind- of middelloonregeling stijgt enorm door de lage marktrente en hoge levensverwachting. Omdat aan een Algemeen Pensioenfonds (APF) andere eisen worden gesteld, is de premie bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) normaliter lager dan bij een verzekeraar
 • Beschikbare premieregelingen: In een beschikbare premieregeling bij een verzekeraar of premie pensioeninstelling (PPI) wordt de belegging afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. In een Algemeen Pensioenfonds (APF) wordt niet alleen tot, maar ook na de pensioendatum een groter deel van het pensioenvermogen belegd. Zeker bij de huidige lage markrente geeft dat een káns op een hoger pensioenresultaat.

Aandachtspunten bij een Algemeen Pensioenfonds (APF)

Een APF is nieuw, het is niet zeker dat de geboden startpremie de komende jaren gelijk blijft. Onderzoek het premiebeleid.

Het beleggings- en indexatiebeleid verschilt per collectiviteitskring.  Inventariseer de verschillen.

Ieder APF kent zijn eigen normen. Niet iedere pensioenregeling wordt uitgevoerd, vaak gelden minimum voorwaarden zoals het premievolume van de pensioenregeling. Breng die voorwaarden in kaart.

Pensioenakkoord

De wet- en regelgeving als gevolg van het pensioenakkoord is ook van (grote) invloed op een algemeen pensioenfonds (APF). Onder andere de overgangsregeling en de daaruit voortvloeiende opties verdienen de aandacht in 2021 van zowel werkgevers als ondernemingsraden.

Naar een Algemeen Pensioenfonds? Wij helpen!

Het APF is per 1 januari 2016 in de wet opgenomen. In de loop van 2016 zijn een aantal algemeen pensioenfondsen op de markt verschenen. Klik hier voor een actueel APF overzicht. Maar u kunt al bij ons terecht voor advies!

Bent u werkgever?

Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Algemeen Pensioenfonds voor werkgevers hoe wij u van dienst kunnen zijn!

Bent u lid van de ondernemingsraad?

Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Algemeen Pensioenfonds voor ondernemingsraden hoe wij uw ondernemingsraad kunnen helpen!

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?