We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Laatste nieuws pensioenakkoord

Op deze pagina is het laatste nieuws pensioenakkoord samengevat.
NB: de ontwikkelingen gaan snel. En bovendien: veel details zijn nog niet bekend. Neem op grond van deze informatie geen besluit maar neem eerst met ons contact op. Wij helpen u graag.

Invoering onderdelen pensioenakkoord per 1 januari 2021

Een aantal afspraken in het pensioenakkoord moet per 1 januari 2021 in wetgeving verankerd zijn. Dat betreft:

  • De vertrekregeling (zie hierna);
  • Uitbreiding verlofsparen (van 50 naar 100 weken)
  • Keuzemogelijkheid opname bedrag ineens (tot 10% van de waarde van het pensioen).

Op 27 maart jl. heeft het Kabinet bericht dat dit een zogenaamd “spoedeisend wetsvoorstel” betreft. Het wetsvoorstel zal daarom voor deze zomer worden ingediend bij de Tweede Kamer.

De vertrekregeling

Met de vertrekregeling stelt de werkgever zijn werknemers financieel in staat om eerder te stoppen met werken. Dan is de zogenaamde RVU-boete van 52 %  (Regeling Vervroegde Uittreding) niet van toepassing.  In een aantal  “principeakkoorden en onderhandelingsresultaten”  zijn al afspraken m.b.t. een vertrekregeling opgenomen. Zoals:

  • De Thuiszorg
  • Het verzekeringsbedrijf
  • Zeevarenden
  • Tankstations en wasbedrijven
  • Afvalstoffen
  • Afbouw
  • Vleesverwerkende industrie

Onderzoek nu de (on)mogelijkheden van een vertrekregeling. Dan kan  die (desgewenst)  per 1 januari 2021 worden toegepast.

Vervolgstappen pensioenakkoord

Een deel de afspraken in het pensioenakkoord moet ingaan per 1 januari 2021. Zie hiervoor. En een deel van die afspraken moet (geleidelijk) worden ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Er is een stuurgroep hard aan het werk om dit verder uit te werken. Volgens Minister Koolmees loopt alles nog steeds volgens planning (FD 18 april) en moet het lukken om die uitwerking voor deze zomer naar de Tweede Kamer te sturen.

Verdere ontwikkelingen Pensioenakkoord

De ontwikkelingen m.b.t. het pensioenakkoord gaan snel. Wilt u bijblijven? Check dan regelmatig deze pagina. Of meld u aan voor één van onze gratis nieuwsbrieven: voor werkgevers/HR (Pensioen in de Praktijk) voor ondernemingsraden (Pensioen ProjectOR) of voor de adviespraktijk (Pensioen Periodiek).

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!