We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Pensioenregeling bij pensioenfonds

Omzetting in 2021 naar beschikbare premieregeling biedt kansen

Werkgevers let goed op als de pensioenregeling van uw bedrijf wordt uitgevoerd door één van de volgende uitvoerders:

  • Ondernemingspensioenfonds (OPF)
  • Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) als er sprake is van een vrijwillige aansluiting, zoals PGB,

Het is de moeite waard de effecten van omzetting van de eindloon-, middelloon- en de meeste “CDC”-regelingen in 2021 naar een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke stijgende premiestaffel (progressieve premiestaffel) te onderzoeken. Waarom? Onder het overgangsrecht van de Pensioenakkoord-wetgeving kunnen bestaande beschikbare premieregelingen met progressieve premiestaffel doorlopen, waardoor compensatieregelingen niet nodig zijn.

Alleen nog premieovereenkomsten

Na de inwerkingtreding van de Pensioenakkoord-wetgeving zijn alleen nog premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) met een (leeftijdsonafhankelijke) vlakke premie (voor iedere deelnemer gelijke premie ongeacht leeftijd) toegestaan. Eindloon-, middelloon- en de meeste “CDC”-regelingen (verder: aansprakenregelingen) zijn dan niet langer toegestaan. Dat geldt ook voor beschikbare premieregelingen met een progressieve premiestaffel.

Transitieperiode van 2022-2026 met in beginsel compensatie

Er geldt een transitieperiode van 1-1-2022 tot 1-1-2026. Per 1-1-2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast. Gedurende de transitieperiode gelden er verplichtingen zoals het opstellen van een transitieplan, implementatieplan en communicatieplan. Ook zullen deelnemers in beginsel moeten worden gecompenseerd bij ‘pensioenverlies’.

Overgangsrecht voor beschikbare premieregeling met progressieve premiestaffel

De aanpassing naar een premieregeling met vlakke premie is niet verplicht voor beschikbare premieregelingen die onder het overgangsrecht vallen. Op grond van het overgangsrecht mogen op 31-12-2021 bestaande beschikbare premieregelingen met een progressieve staffel blijven bestaan voor de bestaande groep deelnemers. Ook als de beschikbare premieregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds. Dit overgangsrecht geldt niet voor bestaande aansprakenregelingen bij een pensioenfonds.

Naast werknemers die vóór 1-1-2022 deelnemen aan een bestaande beschikbare premieregeling met progressieve staffel, kunnen ook werknemers die tussen 1-1-2022 en 1-1-2026 in dienst komen, blijven deelnemen aan deze regeling, tot aan hun pensionering of eerdere ontslagdatum. Pas vanaf 1-1-2026 zijn premieregelingen met vlakke premie voor alle nieuwe werknemers verplicht.

Geen compensatie nodig

De op 31-12-2021 bestaande beschikbare premieregeling met progressieve staffel kan dus worden voorgezet voor werknemers in dienst vóór 1-1-2026. Deze groep hoeft dan ook geen compensatie te krijgen (er is immers geen pensioenverlies).  Nota bene: dit is ook erg interessant in de situatie dat bij het betreffende pensioenfonds maar in beperkte mate sprake is van in te varen pensioenaanspraken waaruit een compensatie kan worden gefinancierd. De financiering van de compensatie zou dan voor rekening van uw bedrijf moeten komen. Dit zal het bedrijf naar verwachting graag willen voorkomen.

Onderzoek de effecten van omzetting

Onderzoek direct de effecten van een wijziging van een aansprakenregeling naar een beschikbare premieregeling met progressieve premiestaffel. Mogelijk is dit een passende oplossing. Voorkomen dient te worden dat stakeholders achteraf moeten vaststellen ten onrechte geen gebruik van deze optie te hebben gemaakt. Dit valt niet uit te leggen aan de diverse achterbannen. Neem in het onderzoek mee of de omzetting ook uitvoerbaar is door het pensioenfonds of pensioenuitvoeringsinstantie. Voor de volledigheid: ook een buy out uiterlijk op 31-12-2021 naar een aansprakenregeling bij een verzekeraar behoort tot de mogelijkheden. Deze aanspraken vallen dan onder het overgangsrecht dat geldt voor een verzekeraar en kunnen vanaf 1-1-2026 blijven bestaan (behalve voor de werknemers die op of na deze datum in dienst komen). Neem deze optie ook in het onderzoek mee.

Tip voor werkgevers en HR

Deze informatie is gebaseerd op wetgeving in de ontwerpfase. Gedurende het wetgevingsproces kunnen we nog aanpassingen verwachten, zowel wat betreft de inhoud als de tijdslijnen. Start desondanks direct met het onderzoek. Het gaat om complexe materie, er valt geen tijd te verliezen. Het is dus raadzaam om een deskundige in te schakelen. Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?