Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is per 1 januari 2016 een nieuw type uitvoerder van pensioenregelingen.  Het Algemeen Pensioenfonds (APF) onderscheidt zich van de andere pensioenuitvoerders die Nederland kent: verzekeraar, bedrijfstakpensioenfonds, ondernemingspensioenfonds en premie pensioeninstelling (PPI).

Het APF kan meerdere pensioenregelingen  tegelijk uitvoeren.  Daarbij worden de pensioenvermogens niet samengevoegd maar gecompartimenteerd (ringfencing). Een compartiment (kring) kan één of meerdere pensioenregelingen bevatten.  Zie ons tabel voor een actueel APF overzicht of lees een van onze publicaties over het APF.

Is het Algemeen Pensioenfonds interessant?

Voor ondernemingspensioenfondsen is een APF een serieuze optie omdat daarmee schaalvoordelen worden bereikt en bestuurlijke lasten beperkt. Het APF anticipeert daarmee op de problemen die veel ondernemingspensioenfondsen nu ervaren.

Voor werkgevers met een DB pensioenregeling (eind- of middelloon) bij een verzekeraar is een APF ook interessant. Immers, door de lage rente en hoge levensverwachting treedt er bij einde van het contract een extreme premiestijging op. Die premiestijging is bij een  APF beperkter. Daar staat wel tegenover dat de zekerheidsmaatstaf daalt van 99,5 % (verzekeraar)  naar 97,5 % (APF) en dat opgebouwde pensioenen gekort kúnnen worden. Anderzijds is er ook een kans dat het pensioen verhoogd wordt door indexatie.  Klik hier voor een premievergelijking.

Ook als er sprake is van een DC regeling (beschikbare premie) is een APF interessant.  In een DC regeling (bij een verzekeraar of PPI) worden de beleggingsrisico’s afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. Bij een APF mag tot en na de pensioendatum worden “doorbelegd” met káns op meer rendement en dus een hogere uitkering. Tegenvallende rendementen zijn natuurlijk ook mogelijk.

Naar een Algemeen Pensioenfonds? Wij helpen!

Wordt de overstap naar een APF overwogen? Dan brengen wij het volgende voor u in beeld.

  • Het effect op de premie
  • De impact van de overstap van “hard” naar “zacht” pensioen op het pensioenresultaat (kans op indexatie, risico op korting)
  • De impact van de overstap op het opgebouwde pensioen bij de huidige uitvoerder
  • Een vergelijking van mogelijke APF’n , uw huidige uitvoerder en andere opties zoals een verzekeraar of PPI

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is per 1 januari 2016 in de wet opgenomen. In de loop van 2016 zijn een aantal algemeen pensioenfondsen op de markt verschenen. Zie de tabel voor een actueel APF overzicht. 


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?