Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Workshop OR en ondernemings-pensioenfonds

OR & het “eigen” ondernemingspensioenfonds

Ondernemingspensioenfondsen staan onder druk, het aantal neemt af en werkgevers besluiten om het pensioen elders te laten uitvoeren.   Hoe staat ons fonds ervoor,  welke ontwikkelingen zijn van belang, is het Algemeen Pensioenfonds (APF) een alternatief, wat zijn de opties en  wat is de positie van onze OR?  Voor de  OR  met een “eigen” ondernemingspensioenfonds  bieden we een “maatwerk workshop OR en ondernemingspensioenfonds” aan.  Het resultaat:  de  OR komt “beslagen ten ijs” in de onvermijdelijke discussie over de toekomst van  het “eigen” ondernemingspensioenfonds.

Ontwikkelingen m.b.t. ondernemingspensioenfondsen

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van het aantal pensioenuitvoerders.

Ontwikkeling aantal pensioenfondsen in Nederland
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017K3
Bedrijfspensioenfondsen verplicht 78 71 69 68 65 63 62 60 60 57 54 51
Bedrijfspensioenfondsen niet verplicht 25 25 26 19 17 14 12 12 9 10 9 8
Ondernemingspensioenfondsen 643 597 543 474 414 359 323 292 279 236 211 186
Ondernemingsspaarfondsen 7 7 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3
Beroepspensioenfondsen 12 12 13 12 12 12 12 12 11 11 11 10
Speciale wetgeving 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Algemeen pensioenfonds 7
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Totaal 767 713 656 579 514 454 414 382 365 320 290 265

Inhoud maatwerk workshop OR & Ondernemingspensioenfonds

Uit het overzicht blijkt dat het aantal ondernemingspensioenfondsen (OPF’n) de laatste 11 jaar  met ruim 70 % is gedaald. Die trend zet zich voort. De verwachting is dat er ca. 100 OPF’n overblijven. De kans is groot dat ook jouw OR hiermee geconfronteerd wordt. Met de tool Pensioenfondsen in Perspectief krijg je direct een eerste indruk van  jouw OPF.

In de workshop OR en Ondernemingspensioenfonds behandelen we op begrijpelijke wijze o.a. de volgende onderwerpen:

  • Pensioen(ontwikkelingen) in het algemeen;
  • De eigen pensioenregeling in het bijzonder;
  • Het OPF in het algemeen, zoals: het nieuw Financieel Toetsingskader, dekkingsgraad, solvabiliteit, herstelplan, premie, financieel beleid, bestuursmodel;
  • Het eigen OPF in het bijzonder: korte toetsing aan de hand van voorgaande aandachtspunten;
  • Afname aantal OPF’n: wat zijn de redenen, spelen die bij jouw OPF ook een rol;
  • Het Algemeen Pensioenfonds (APF): is het APF een alternatief voor het eigen OPF?;
  • Overstap van DB- naar DC-pensioenregeling: waarom willen werkgevers dit, wat zijn de gevolgen, hoe kun je daar als OR op anticiperen;
  • Rol en rechten van de OR met een eigen OPF: heeft de OR instemmingsrecht? Dat verschilt en wijzigt na aanpassing van de WOR. Volgens Staatssecretaris Klijnsma geldt dat (straks) voor 50 % van die OR’n. Hoe zit dat bij jouw OR?;
  • Praktische tips:  je krijgt praktische tips die de OR direct kan gebruiken.

Opzet maatwerk workshop OR en Ondernemingspensioenfonds

De workshop OR & ondernemingspensioenfonds wordt gegeven aan de hele OR en specifiek afgestemd op het eigen OPF.  De workshop OR en OPF duurt 1 dagdeel en wordt gegeven op locatie. De kosten bedragen € 2.995,– excl. BTW en reiskosten, ongeacht het aantal deelnemers. De prijs is inclusief het onderzoek van (juridische) documenten t.b.v. de toetsing  van het eigen OPF (zie 4e bullet). In overleg is deelname van anderen, zoals leden van het verantwoordingsorgaan, mogelijk.

Informatie of aanmelden?

Pensioen Perspectief is dé coach van ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken. We stellen je dan ook een leerzame, praktische en inspirerende workshop in het vooruitzicht. Interesse of aanmelden?  Vul het contactformulier in of bel ons gerust: 020-2402293. Contactpersoon voor deze workshop is Corry van Herpen of Jaap Harmsen. Of bekijk het overzicht van onze OR diensten.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!