We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

« Ga terug naar het overzicht

Doorbeleggen

Komt er op de pensioendatum een pensioenkapitaal tot uitkering? Dan wordt met dat pensioenkapitaal een pensioenuitkering aangekocht. De hoogte van die pensioenuitkering wordt mede bepaald door de hoogte van de marktrente op dat moment. Die marktrente is nu laag, dus de pensioenuitkering ook. Dat kan anders… met behulp van “doorbeleggen”.

Pensioenkapitaal

In een beschikbare premieregeling wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. De hoofdregel is dat op de pensioendatum met dat kapitaal een pensioenuitkering wordt aangekocht.

In een middelloonregeling of eindloonregeling wordt geen pensioenkapitaal opgebouwd. In die regelingen is al direct een pensioenuitkering geregeld. Maar let op: als gevolg van het pensioenakkoord gaat dat veranderen. Ook bij bedrijfstakpensioenfondsen.  Zie hierna.

Marktrente of doorbeleggen

De hoogte van de pensioenuitkering kan op twee manieren worden berekend:

Optie 1: markrente

De hoogte van de pensioenuitkering wordt gebaseerd op de marktrente voor de hele uitkeringsperiode. In optie 1 is de rente dus bepalend. Er is dan sprake van een vaste pensioenuitkering. Vast staat ook dat die pensioenuitkering laag is omdat de marktrente ook laag is.

Optie 2: doorbeleggen

Het pensioenkapitaal blijft voor een deel belegd. Daarmee is er kans op een rendement dat hoger is dan de lage marktrente. In optie 2 is rendement dus bepalend. Er is dan sprake van een variabele pensioenuitkering. Bij de start zal deze variabele pensioenuitkering hoger liggen. En afhankelijk van het daadwerkelijke rendement kan deze variabele pensioenuitkering hoger blijven of lager worden dan de vaste pensioenuitkering.

Rekenvoorbeeld

Hierna volgt een illustratief (!) rekenvoorbeeld.

Stel dat een deelnemer op de pensioendatum een pensioenkapitaal heeft opgebouwd van

€ 300.000,– De beide opties leiden dan tot de volgende pensioenuitkeringen per maand:

Optie 1
  • een vaste pensioenuitkering van € 1.000,–
Optie 2

De hoogte van de variabele pensioenuitkering is afhankelijk van het feitelijke rendement:

  • bij een neutraal scenario € 1.400,–
  • bij een optimistisch scenario € 2.800,–
  • bij een pessimistisch scenario €    700,–

Let op: dit is slechts een illustratief rekenvoorbeeld. Er zijn vele varianten van doorbeleggen in de markt verkrijgbaar.

Laatste nieuws pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een nieuw pensioencontract komt. Ook voor bedrijfstakpensioenfondsen. Met dat nieuwe pensioencontract wordt ook daar de optie doorbeleggen geïntroduceerd. Volg ons laatste nieuws pensioenakkoord om op de hoogte te blijven.

 

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!