We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Doorbeleggen

In een beschikbare premieregeling worden de pensioenpremies belegd volgens het lifecycle systeem. Een variant daarop is het zogenaamde doorbeleggen.

Standaard: beleggen tót de pensioendatum

In een beschikbare premieregeling is de hoogte van de beschikbare pensioenpremie het uitgangspunt. Die pensioenpremie wordt belegd t.b.v. de opbouw van een pensioenkapitaal. De pensioenpremies worden belegd volgens het lifecycle systeem.

Dat pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een vaste pensioenuitkering. Er is vanaf dat geen sprake meer van een belegging.

Variant: doorbeleggen vanáf de pensioendatum

In deze variant wordt het pensioenkapitaal op de pensioendatum niet omgezet in een vaste maar in een variabele pensioenuitkering. Die variant is mogelijk op grond van de Wet verbeterde premieregeling.

Een deel van het pensioenkapitaal wordt dan ook na ingang van de pensioenuitkering nog belegd. Dat betekent dat de pensioenuitkering niet vast maar variabel is. De hoogte van de pensioenuitkering ademt mee met het resultaat van de pensioenbelegging. Zie hier voor een voorbeeld:

Vanwege het verwachte rendement is bij de variabele pensioenuitkering hoger dan de vaste pensioenuitkering. Maar let op: de variabele uitkering kan stijgen maar ook dalen!

Aandachtspunten doorbeleggen

De keuze voor een variabele pensioenuitkering hoeft pas op de ingangsdatum van de pensioenuitkering gemaakt te worden. Maar in de lifecycle kan wel op een keuze voor doorbeleggen geanticipeerd. Het aandeel zakelijke waarden in de lifecycle belegging wordt dan minder afgebouwd. 

In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen de variant doorbeleggen ook mogen aanbieden.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?