We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Middelloonregeling

Een middelloonregeling is één van de meest voorkomende pensioenregelingen. Hierna leggen we kort uit hoe deze regeling in elkaar zit.  

Pensioenuitkering bepalend

In een middelloonregeling is het uitgangspunt dat de hoogte van de pensioenuitkering vast staat. De hoogte van de premie is dan variabel. Stijgt of daalt bijvoorbeeld de markrente? Dan daalt (of stijgt) de hoogte van de pensioenpremie. De hoogte van de pensioenuitkering wordt in principe  niet beïnvloed door factoren als bijvoorbeeld een stijgende of dalende marktrente.

Hoogte pensioenuitkering

In een middelloonregeling wordt jaarlijks een stukje pensioen opgebouwd over het voor dat jaar geldende loon. Stijgt het loon het volgende jaar? Dan is in dat volgende jaar ook de pensioenopbouw hoger. Met andere woorden: de hoogte van het pensioen gekoppeld aan de loonontwikkeling.

Op het einde van de rit is de hoogte van het pensioen daardoor “per saldo” gekoppeld aan het gemiddelde loon gedurende de hele diensttijd. Vandaar de term middelloonregeling.

Onderstaand een vereenvoudigd plaatje

Middelloonregeling onder druk

De afgelopen jaren is de marktrente sterk gedaald. Daardoor is de prijs van een kilo pensioen sterk gestegen. Daarom zijn middelloonregelingen steeds duurder geworden. De pensioenuitkering is immers het uitgangspunt en de premie is variabel. Die premiestijging doet zich o.a. voor als de uitvoeringsovereenkomst eindigt. Vaak wordt dan de overstap naar een beschikbare premieregeling overwogen

Pensioenkorting

In een middelloonregeling is de pensioenuitkering het uitgangspunt. Maar ook die pensioenuitkering kan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld als er pensioenkorting dreigt.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?