We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenkorting

Pensioenkorting, daar hebben we liever niet mee te maken. Maar wanneer is daar nu sprake van? En is een korting altijd aan de orde? Dat leggen we hierna vereenvoudigd (!) uit. 

Pensioenkorting niet mogelijk

Eerst een geruststellend bericht. Is er sprake van een eindloonregeling of een middelloonregeling? En wordt de pensioenregeling uitgevoerd door een pensioenverzekeraar? Dan is een pensioenkorting niet mogelijk. Het is immers de verzekeraar die alle risico’s loopt. Het pensioen is dan gegarandeerd. Een korting is dan niet mogelijk.

Pensioenkorting wel mogelijk

Wordt de pensioenregeling uitgevoerd door een pensioenfonds? Dan is een korting wel mogelijk. Onder een pensioenfonds verstaan we een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds.

Zit het tegen, bijvoorbeeld vanwege de lage marktrente, hoge levensverwachting of slechte rendementen? Dan kán het bestuur van een pensioenfonds tot een korting besluiten. Maar let op: een pensioenkorting wordt als laatste redmiddel ingezet. Het bestuur moet eerst de inzet van andere maatregelen geprobeerd hebben.

Wanneer pensioenkorting

Een pensioenkorting kán aan de orde zijn als het pensioenfonds een tekort heeft. Daarvoor zijn er twee belangrijke kortingsregels:

  • Dekkingstekort

Is de dekkingsgraad langer dan 5 jaar achtereen beneden het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (ca. 105%)? Dan is een korting aan de orde.

  • Hersteltekort

Is het pensioenfonds niet in staat om binnen 10 jaar de financiële positie te herstellen naar het Vereist Eigen Vermogen (gemiddeld ca. 125%)? Dan is een korting aan de orde.

Pensioenakkoord en pensioenkorting

Het pensioenakkoord heeft er voor gezorgd dat de kortingsregels voor het jaar 2020 zijn versoepeld:

  • Dekkingstekort: de grens is verlaagd naar 100% en de periode verlengd naar 6 jaar
  • Hersteltekort: de herstelperiode is verlengd naar 12 jaar.

Let op! Deze versoepeling geldt alleen voor het jaar 2020 i.v.m. het pensioenakkoord. Gaat het pensioenakkoord niet door? Dan herleven de strengere kortingsregels weer.

Beschikbare premieregeling: pensioenkorting niet relevant

In een beschikbare premieregeling wordt (meestal) een pensioenkapitaal belegd. Dan is er geen sprake van een dekkings- of hersteltekort. Wel van bijvoorbeeld eventuele lagere rendementen en dus een lagere pensioenuitkering.

Waarschuwing

Dit is een vereenvoudigde (!) uitleg van het begrip pensioenkorting. Er zijn veel uitzonderingen en aanvullende regels. Raadpleeg dus altijd een deskundige.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?