We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Uitvoeringsovereenkomst

Als een werkgever met zijn werknemers een pensioenregeling is overeenkomen (de pensioenovereenkomst) dan is het verplicht dat een “professionele partij” die pensioenregeling uitvoert. De uitvoeringsovereenkomst is het contract tussen de werkgever en die pensioenuitvoerder. Deze overeenkomst is met name aan de orde als de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een:

Als er sprake is van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds, dan is een uitvoeringsovereenkomst niet aan de orde. Wel een uitvoeringsregeling.

Voorwaarden

In een uitvoeringsovereenkomst staan de voorwaarden  waaronder de pensioenregeling wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer er betaald wordt en hoe lang de overeenkomst duurt. Maar ook belangrijke voorwaarden zoals “aanmeldplicht”. De werkgever is meestal verplicht om alle werknemers in  de pensioenregeling op te nemen. Ook al wil een werknemer liever afstand doen van de pensioenregeling. Zogenaamde afstandsverklaringen zijn  vandaag de dag meestal niet meer toegestaan.

Tariefgrondslagen

In de uitvoeringsovereenkomst zijn ook de actuariële en bedrijfseconomische grondslagen vastgelegd. Die grondslagen bepalen de kosten van de pensioenregeling. Met andere woorden, die bepalen de prijs van een kilo pensioen. Als de overeenkomst afloopt wordt die kiloprijs pensioen in de nieuwe overeenkomst aangepast (lees: verhoogd) aan de lage markrente en hoge levensverwachting. Dat is met name aan de orde als de overeenkomst toeziet op een eind-of middelloonregeling. Dit tabel brengt zo’n prijsstijging in beeld.

Einde uitvoeringsovereenkomst

De duur van een uitvoeringsovereenkomst is meestal 5 jaar. Maar 1 of 10 jaar komt ook voor. Het is belangrijk om ruim voor afloop te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het opgebouwde pensioen(vermogen). Loopt de winstdeling door of wordt die gestopt, zijn er na afloop nog kosten door de werkgever verschuldigd, is het uitlooprisico in de bestaande overeenkomst verzekerd of wordt dit gedekt door de nieuwe?

De kwaliteit van de uitvoeringsovereenkomst bepaalt mede de kwaliteit van de pensioenregeling. Let daar dus op bij het afsluiten van een oude en het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Meer informatie

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie ook op onze pagina Einde pensioencontract.

Bent u OR lid? Zie ook onze pagina Nieuw pensioencontract.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?