We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Overgangsregeling

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord betekent een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel. Tussen 01-01-2022 en 01-01-2026 moet worden overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Maar bij die overstap mag gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling. Het doel daarvan is om de gevolgen van die overstap voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken.

Essentie pensioenakkoord

De essentie van het pensioenakkoord is dat álle pensioenregelingen wijzigen in een beschikbare premieregeling. De beschikbare premie wordt gebaseerd op een leeftijdsonafhankelijk vlakke premie. Dat betekent dat de pensioenpremie voor alle werknemers gelijk is, maar dat daardoor de pensioenopbouw ongelijk wordt. De zogenaamde degressieve pensioenopbouw.

Inhoud overgangsregeling

Op 16-12-2020 is het concept Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen gepubliceerd. Dat wetsvoorstel ziet toe op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk is de  overgangsregeling die in het concept Wetsvoorstel is opgenomen. Want door introductie van de vlakke premie en de degressieve pensioenopbouw bestaat de kans dat met name de “oudere” werknemers erop achteruit gaan.

Die overgangsregeling kan worden toegepast op de hierna volgende “op 31-12-2021 bestaande” pensioenregelingen:

  • Beschikbare premieregeling met een progressieve beschikbare premie (ongeacht de uitvoerder);
  • Middelloonregeling met een progressieve premie (alleen indien uitgevoerd door een verzekeraar).

Voordeel overgangsregeling

Samengevat betekent het overgangsrecht dat voor deze pensioenregelingen ook na 01-01-2026 de progressieve premie mag worden voortgezet c.q. worden toegepast voor de bestaande deelnemers. Het voordeel daarvan is dat eventuele nadelige pensioengevolgen beperkt worden. En het voordeel is ook dat er voor de bestaande deelnemers geen compensatieregeling getroffen hoeft te worden.

Overgangsregeling en pensioenfonds

Voor middelloonregelingen die worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds of algemeen pensioenfonds geldt deze overgangsregeling niet. Maar tóch zijn er ook hier mogelijkheden om de overgangsregeling toe te passen. Dat is mogelijk door vóór 01-01-2022 over te stappen op een beschikbare premieregeling! Dit  is een optie die zeker verkend moet worden bij het onderzoek naar de (on)mogelijkheden om de eigen pensioenregeling aan te passen aan het pensioenakkoord. Een onderzoek dat zowel de aandacht van de werkgever als van de ondernemingsraad verdient.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?