We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioen beleggen

Pensioenpremies worden belegd. Met als doel een zo goed mogelijk pensioenresultaat. Maar pensioen beleggen is een ruim begrip. Dat verschilt bijvoorbeeld per pensioenregeling.

Pensioen beleggen bij eindloonregeling en middelloonregeling

In een eindloonregeling of middelloonregeling is de hoogte van de pensioenuitkering het uitgangspunt. De pensioenpremie wordt zodanig bepaald dat daarmee de pensioenuitkering wordt opgebouwd.

Maar die pensioenpremies worden wel belegd. Wordt er met die belegging meer rendement gehaald dan verwacht? Dan kán het meerdere worden gebruikt om het pensioen te indexeren (toeslag). Is het rendement minder dan verwacht? Dan is de hoofdregel dat de pensioenuitkering daardoor niet wordt beïnvloed.

Let op: op deze hoofdregel zijn veel uitzonderingen.

Zo kan de pensioenuitkering bij pensioenfondsen gekort worden.

Pensioen beleggen bij beschikbare premieregeling

In een beschikbare premieregeling is de hoogte van de beschikbare pensioenpremie het uitgangspunt. Die pensioenpremie wordt belegd t.b.v. de opbouw van een pensioenkapitaal. Dat pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering. De pensioenpremies worden belegd volgens het lifecycle systeem. De hoofdregel is dat de belegging van de pensioenpremies wordt afgestemd op de resterende looptijd tot de pensioenleeftijd. Dat betekent:

  • Voor jongeren wordt een groot deel van het pensioenkapitaal in zakelijke waarden (zoals aandelen) belegd.
  • Voor ouderen wordt een groot deel van het pensioenkapitaal in vastrentende waarden (zoals obligaties) belegd.

Wordt er met die belegging meer rendement gehaald dan verwacht? Dan leidt dat tot een hogere pensioenuitkering. Is het rendement minder dan verwacht? Dan leidt dat tot een lagere pensioenuitkering.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?