We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenfonds

Wat is een pensioenfonds?

Bij een pensioenfonds worden pensioenen “veiliggesteld”. Meestal heeft het de vorm van een stichting. Het fonds kent verschillende deelnemers:

  • Deelnemers die nog werken en pensioen opbouwen;
  • Deelnemers die met pensioen zijn en een uitkering ontvangen;
  • Nabestaanden van deelnemers die een uitkering ontvangen.

Er zijn verschillende soorten pensioenfondsen:

  • Een bedrijfstakpensioenfonds: voert de pensioenregeling uit voor een bepaalde bedrijfstak zoals bouw, metaal, zorg, etc.;
  • Een ondernemingspensioenfonds: voert de pensioenregeling uit voor een (groep van) onderneming(en);
  • Een beroepspensioenfonds: voert de pensioenregeling uit voor een bepaalde beroepsgroep zoals tandartsen en notarissen.
  • Een Algemeen Pensioen Fonds (APF): voert de pensioenregeling uit voor werkgevers die zich daarbij vrijwillig hebben aangesloten.

Hoe werkt een pensioenfonds?

Een fonds voert ten minste een basispensioenregeling uit. Daarbij moet het fonds allerlei wetten en regels in acht nemen, zoals de Pensioenwet, het Financieel Toetsingskader en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Over de inhoud van de pensioenregeling maken de sociale partners afspraken.

Dat zijn vaak werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden). Maar het komt ook voor dat werkgever en ondernemingsraad die afspraak maken.

Pensioenfondsen kennen verschillende organen. Zoals: bestuur, raad van toezicht, visitatiecommissie, verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan. Het verschilt per fonds welke organen toepasselijk zijn en hoe die zijn samengesteld. Een ondernemingsraad is géén orgaan van een pensioenfonds.  Maar in de wet op de ondernemingsraden geregeld in welke gevallen de ondernemingsraad toch een rol heeft als het gaat om een pensioenfonds.

Verschil pensioenfonds en verzekeraar

Er zijn veel verschillen tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Maar het belangrijkste verschil is de garantie op de uitkering. Bij een fonds kán het pensioen gekort (verlaagd) worden als het vermogen van het fonds te laag is. Het risico op een tekort ligt bij de deelnemer. Bij een verzekeraar kan het pensioen niet gekort worden. Het risico ligt  bij de verzekeraar.

Verplicht gesteld pensioenfonds

Voor bepaalde bedrijfstakken is een pensioenfonds verplicht gesteld. De hoofdregel is dat werkgevers daaraan verplicht moeten deelnemen.  Of verplichte aansluiting toepasselijk is moet per geval en per verplichtstellingsbeschikking beoordeeld worden.

Pensioenakkoord

De wet- en regelgeving als gevolg van het pensioenakkoord is ook van (grote) invloed op een pensioenfonds. Onder andere de overgangsregeling en de daaruit voortvloeiende opties verdienen de aandacht in 2021 van zowel werkgevers als ondernemingsraden.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?