We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Uniformering partnerpensioen

In nagenoeg alle pensioenregelingen is een partnerpensioen opgenomen. Maar het partnerpensioen verschil per pensioenregeling. Daarom is in het pensioenakkoord de afspraak gemaakt tot uniformering van het partnerpensioen.

Waarom uniformering partnerpensioen?

Tot uniformering van het partnerpensioen is besloten omdat er in de praktijk vaak problemen ontstaan. De drie belangrijkste zijn:

  • De voorwaarden verschillen: Soms is bijvoorbeeld alleen een “gewone” samenlevingsovereenkomst vereist.  Maar vaak wordt juist een “notariële” samenlevingsovereenkomst vereist.  Ook andere voorwaarden komen voor.
  • Vaak geen recht op ANW: Het hoogte van het partnerpensioen houdt rekening met een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Maar vaak is er geen recht op een ANW uitkering.  

Afspraak uniformering partnerpensioen

Inmiddels is duidelijk hoe het nieuwe partnerpensioen eruit gaat zien. Belangrijke kenmerken zijn o.a.:

  • De hoogte is maximaal 50 % van het salaris (i.p.v. 49 % van de pensioengrondslag);
  • De uitkering is in principe levenslang, maar kan ook flexibel worden opgenomen;
  • Er moet sprake zijn van een notariële samenlevingsovereenkomst of er wordt al langer dan 6 maanden samengewoond;
  • Tót de pensioendatum is er sprake van een risicopartnerpensioen. Vanaf de pensioendatum een opbouwpartnerpensioen.

Start uniformering partnerpensioen

De invoering van het nieuwe partnerpensioen hangt samen met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord. Die overstap moet uiterlijk voor 01-01-2026 plaatsvinden.

Let op: het nieuwe partnerpensioen wordt vanaf 01-01-2022 in wetgeving opgenomen. De invoering van het nieuwe partnerpensioen hoeft dus niet te wachten op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Het Kabinet en de Tweede Kamer vinden het nl. belangrijk dat die overstap naar het nieuwe partnerpensioen zo snel mogelijk wordt gemaakt.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?