We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

WOR (Wet op de ondernemingsraden)

De WOR (Wet op de ondernemingsraden) bevat belangrijke bepalingen als het gaat om de rechten van de OR m.b.t. een pensioenregeling. Wat die rechten zijn en waarom die verschillen per geval, dat leggen we hierna uit. 

Pensioenrechten OR in de WOR

In de WOR is geregeld dat de OR instemmingsrecht heeft m.b.t. een pensioenregeling. Dat instemmingsrecht ziet toe op twee aspecten van een pensioenregeling:

A         de inhoud van de pensioenregeling

B         de uitvoering van de pensioenregeling

Inhoud van de pensioenregeling

Hieronder valt een hele reeks van zaken, zoals: wat is het pensioensysteem, over welk deel van het loon bouw je pensioen op, wat is de jaaropbouw, hoe hoog is de eigen bijdrage, etc. etc.  Juridisch heet dit de pensioenovereenkomst. Het instemmingsrecht van de OR m.b.t. de pensioenovereenkomst is geregeld in art. 27 lid 1 onderdeel a WOR.

Uitvoering van de pensioenregeling

De uitvoering van een pensioenregeling wordt vastgelegd in een zogenaamde pensioenovereenkomst. Daarop heeft de OR instemmingsrecht. In ieder geval als het gaat om het volgende: wie wordt de pensioenuitvoerder, hoe wordt de premie bepaald en wat zijn de voorwaarden van een evt. de toeslagregeling (indexatie). Maar let op: ook andere bepalingen in een uitvoeringsovereenkomst (B) die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst (A) vallen onder het instemmingsrecht van de OR. Deze “open norm” is vaak aanleiding tot discussie. Dit instemmingsrecht van de OR is geregeld in art. 27 lid 7 WOR.

Wel of niet instemmingsrecht OR

De essentie is dat het moet gaan om een besluit dat een werkgever wil nemen m.b.t. de pensioenregeling. Is de pensioenregeling bijvoorbeeld door sociale partners overeengekomen, dan besluit de werkgever zelf niets en dan heeft de OR dus ook geen instemmingsrecht. Bijvoorbeeld als het gaat om een Bedrijfstakpensioenfonds. Maar let op: er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om vrijwillige onderdelen in zo’n pensioenregeling.

Wordt de pensioenregeling uitgevoerd door bijvoorbeeld een verzekeraar, premie pensioeninstelling (PPI) of  een algemeen pensioenfonds (APF)? Dan heeft de OR vaak wel een instemmingsrecht. Want in die gevallen neemt de werkgever wel zelf besluiten m.b.t. de pensioenregeling. Maar let op, niet altijd. Bijvoorbeeld als de pensioenregeling al volledig (!) wordt geregeld in een CAO.

Conclusie

Controleer altijd (!) wat de instemmingsrechten van de OR zijn m.b.t. een pensioenregeling. De rechten van de OR verschillen per geval. Bovendien, er staan meer belangrijke pensioenbepalingen in de WOR dan hier genoemd. Raadpleeg dus altijd een deskundige.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?