We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

« Ga terug naar het overzicht

Instemmingsrecht OR

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in art. 27 het instemmingsrecht OR en pensioen geregeld. Sterker nog, per 1 oktober 2016 is de WOR op dat punt zelfs verruimd. Het instemmingsrecht OR en pensioen is weliswaar uitgebreid, maar niet op alle punten duidelijk(er) geworden.

Instemmingsrecht OR uitgebreid

“Pensioen” bestaat uit twee onderdelen:

De pensioenregeling gaat over de inhoud: welk pensioensysteem wordt toegepast, wat is de pensioenopbouw per jaar, hoe is het partnerpensioen geregeld, wat is de eigen bijdrage, etc.

De pensioenuitvoering gaat over de vraag wie het pensioen uitvoert: verzekeraar, premie pensioen instelling (PPI), algemeen pensioenfonds (APF), ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds.

Op grond van de verruimde WOR heeft de OR voortaan instemmingsrecht op zowel de pensioenregeling als op de pensioenuitvoering.

Pensioenregeling

Op dit punt heeft de OR een volledig instemmingsrecht. Een wijziging van de pensioenregeling is dus pas mogelijk na instemming van de OR. Let op, er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals:

  • Als er sprake is van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds;
  • Als de pensioenregeling is geregeld in een cao.

Let op, op deze uitzonderingen zijn ook weer uitzonderingen! Onderzoek dus altijd of er sprake is van instemmingsrecht OR en pensioen.

Pensioenuitvoering

Op dit punt heeft de OR een “beperkt” instemmingsrecht. Het gaat nl. om die bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst (de pensioenuitvoering) die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Daaronder vallen bijvoorbeeld zaken als: de keuze voor een bepaalde uitvoerder, de manier waarop de premie vastgesteld en de wijze waarop indexatie is geregeld. Maar, het is aan werkgever en OR om gezamenlijk af te spreken op welke bepalingen het instemmingsrecht van toepassing is.

Bovenwettelijk instemmingsrecht OR

Een extra optie is het bovenwettelijk instemmingsrecht. De WOR voorziet daarin.  In een zogenaamde “ondernemingsovereenkomst” leggen werkgever en OR dan de afspraken vast m.b.t.  de zaken waarop het instemmingsrecht OR betrekking heeft. Dat kan dus meer zijn dan nu uit de WOR voortvloeit. Bij duidelijke afspraken m.b.t. instemmingsrecht OR zijn zowel de werkgever als de OR gebaat. Sterker nog: Staatssecretaris Klijnsma adviseert dit.

Meer informatie?

Bent u OR lid en wilt u meer weten over instemmingsrecht OR? Kijk eens op onze pagina Workshop pensioen.

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie over instemmingsrecht OR ook eens op onze pagina Pensioen en ondernemingsraad.

 

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!