We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Het nieuwe pensioencontract

Het pensioenakkoord betekent een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel. Dat betekent o.a. dat er overgestapt moet worden op een nieuw pensioencontract. Daarvan zijn er straks varianten.

Het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is het uitgangspunt dat alle pensioenregelingen overstappen op een beschikbare premieregeling. Daarbij wordt voor alle deelnemers, ongeacht de leeftijd, een zogenaamde vlakke premie ter beschikking besteld. Met die vlakke premie wordt dan pensioen opgebouwd.

Varianten nieuwe pensioencontract

Voortaan spreken we niet van een pensioenaanspraak, maar van een pensioenverwachting. Dat past beter bij een beschikbare premieregeling omdat de hoogte van het pensioen niet zeker is. In het nieuwe pensioenstelsel wordt per deelnemer een “persoonlijk pensioenvermogen” geadministreerd. Voor de opbouw van dat pensioenvermogen kan gekozen worden uit twee varianten van het nieuwe pensioencontract. Die namen zijn wel wat verwarrend:

I         Het nieuwe pensioencontract

II        Wet verbeterde premieregeling.

Beide varianten hebben kenmerken van solidariteit, maar in variant I is de mate van solidariteit het grootst. Variant II lijkt veel op de beschikbare premieregeling zoals die nu o.a. door verzekeraars en premie pensioeninstellingen wordt uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de kenmerken samengevat.

Keuze nieuwe pensioencontract

Pensioenuitvoerders kunnen beide varianten of  één variant aanbieden. Om praktische redenen zal naar verwachting vaak voor het laatste gekozen worden. Het is nog niet duidelijk of voor Ondernemingspensioenfondsen ook beide varianten openstaan. Het lijkt logisch dat verzekeraars en premie pensioeninstellingen met name voor uitvoering van variant II zullen kiezen.

Let op

We spreken ook van een nieuw pensioencontract als de uitvoeringsovereenkomst (het contract tussen werkgever en pensioenuitvoerder) eindigt. Dat is een heel ander vraagstuk! Wel is het natuurlijk handig om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel af te stemmen op de datum waarop die uitvoeringsovereenkomst eindigt.

Invoering nieuwe pensioencontract

De invoering hangt samen met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord. De overstapperiode ligt tussen 01-01-2022 en 01-01-2026.  


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?