We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Afschaffing doorsneepremie

28 mei 2019

De doorsneepremie is gebaseerd op solidariteit. Anno 2019 wordt dat systeem als “te solidair” ervaren. Wat betekent de afschaffing van de doorsneepremie?

De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hanteren het systeem van doorsneepremie. Dat komt kort hierop neer. Voor iedere werknemer wordt dezelfde (procentuele) premie betaald. Of je nu oud of jong, gezond of ongezond bent. En voor iedere werknemer is ook de jaarlijkse pensioenbouw gelijk. En dat terwijl actuarieel (wiskundig) gezien de premie voor jongeren juist lager en voor ouderen juist hoger moet zijn. Dat blijkt uit onderstaande figuur.

 

Het Kabinet wil de doorsneepremie afschaffen. De premie blijft wel gelijk, maar het gevolg is dan dat de jaarlijkse pensioenopbouw ongelijk wordt. Jongeren gaan dan meer pensioen opbouwen en ouderen minder.  Kortom: we  gaan we van een gelijkblijvende naar een degressieve pensioenopbouw. Zie onderstaand gestileerd voorbeeld.

 

Voor ouderen valt de subsidiering door jongeren weg. Dat is een belangrijk twistpunt in het overleg over een pensioenakkoord: hoe wordt dat gat gefinancierd?

Let op: zoals het er nu naar uitziet gaat “degressieve” pensioenopbouw gelden voor álle  soorten van pensioenregelingen. Ook bij andere uitvoerders zoals verzekeraar, premie pensioeninstelling of algemeen pensioenfonds. Kortom, vooralsnog krijgt iedereen hiermee te maken!