Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioen nieuws werkgevers

Vertrekregeling: een goed middel maar wat zijn de (WW)bijwerkingen? - april 29, 2021

De vertrekregeling is een probaat middel om eerder te stoppen met werken. Maar heeft de deelnemer aan een vertrekregeling ook recht op WW? Met andere woorden, wat zijn de WW-bijwerkingen?

(meer…)

Pensioenontslagbeding: duidelijkheid gewenst! - april 29, 2021

Het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd heeft gevolgen voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Vaak is overeengekomen dat die arbeidsovereenkomst eindigt (het zogenaamde pensioenontslagbeding) op de “pensioenleeftijd”. Is dat dan de AOW- of de pensioenrichtleeftijd? Duidelijkheid is gewenst om problemen te voorkomen. 

(meer…)

Knelpunten in partnerpensioen? Wacht niet op uniformering partnerpensioen. - april 29, 2021

Het partnerpensioen zoals we dat nu kennen heeft knelpunten. Daardoor lopen werknemers en werkgevers risico’s. In het pensioenakkoord is daarom een uniformering  van het partnerpensioen afgesproken. Maar wacht daar niet op: pak nú die knelpunten aan om die risico’s te beperken.

(meer…)

Automatische waardeoverdracht > werkgevers moeten automatisch bijbetalen! - april 29, 2021

Kleine pensioenen opgebouwd bij oude werkgevers moeten niet verloren gaan en worden daarom automatisch overgedragen naar de actuele pensioenregeling van de werknemer. Maar dat leidt in een aantal gevallen tot een bijbetalingsverplichting voor die oude werkgevers!

(meer…)

Variabel pensioen actueel - maart 1, 2021

De actuele lage rentestand leidt tot een lage pensioenuitkering. Dat maakt de keuze tussen een (lager) vast pensioen of een (hoger) variabel pensioen heel actueel.

(meer…)