Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioen nieuws werkgevers

Beschikbare premieregeling noodzaakt tot meer informatie - november 20, 2018

In de Pensioenwet is geregeld dat pensioenuitvoerders  jaarlijks de “resultaten” van  de pensioenregeling aan de werkgever moeten verstrekken. Maar het bijzondere is dat beschikbare premieregelingen niet onder die informatieverplichting vallen. Hoe zit dat? Hoe kan DASHBOARD werkgevers en HR daarbij helpen? (meer…)

Waardeoverdracht pensioen per 2019 - november 20, 2018

Ieder jaar verandert “traditiegetrouw” de pensioenwetgeving. Een belangrijke wijziging betreft de waardeoverdracht van pensioen. We vatten de belangrijkste wijzigingen voor u samen. (meer…)

NIEUW: actuariële ZW WGA analyse - november 20, 2018

De keuze UWV of eigenrisicodragerschap (ERD) vergt zorgvuldig onderzoek. Met onze unieke “actuariële ZW WGA analyse” krijgen werkgevers en HR de juiste informatie t.b.v. een weloverwogen  keuze. (meer…)

Wel of niet ZW WGA eigenrisicodrager? - november 20, 2018

Werknemers die arbeidsongeschiktheid worden hebben recht op een uitkering. Werkgevers hebben een keuze: het risico verzekeren bij het UWV of bij een Verzekeraar. In 2019 zullen veel werkgevers die keuze opnieuw moeten maken. Onze tool “actuariële ZW WGA analyse” geeft u het vereiste inzicht.   (meer…)

Belastingdienst schrapt pensioenvoordeel werknemers - september 18, 2018

De eventuele overwaarde in een beschikbare premieregeling mag niet meer aan de werknemer worden uitgekeerd. Dat is het standpunt van de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken ….   (meer…)