Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioen nieuws voor ondernemingsraden

Inzicht in de komende pensioenontwikkelingen? Wil je weten wat die voor jouw pensioenregeling betekenen? Wat zijn de gevolgen voor het instemmingrecht en de rol van jouw OR? Tijdens een speciale workshop voor OR leden leggen wij de gevolgen hiervan uit. Lees hier meer.

 

Moet er nu toch pensioen gekort worden in 2020? - juli 25, 2019

In de media is nu veel aandacht voor de kans dat de pensioenfondsen volgend jaar al moeten gaan korten. In het Pensioenakkoord waren toch afspraken gemaakt dat pensioenfondsen minder snel hoefden te gaan korten? Hoe zit dit nu precies? Wat betekent een korting voor jouw OR? (meer…)

AOW-leeftijd minder snel omhoog - juli 3, 2019

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW- leeftijd minder snel stijgt. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit ook voor de pensioenrichtleeftijd geldt… (meer…)

Vertrekregeling: eerder stoppen met werken - juli 3, 2019

Vergoedingen aan werknemers met als doel “eerdere pensionering” zijn voortaan (deels) vrijgesteld van boete. Er gloort dus licht aan het einde van de lange (werk)tunnel …

(meer…)

Introductie degressieve pensioenopbouw - juli 3, 2019

Met de “afschaffing” van de doorsneepremie wordt de leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw geïntroduceerd. Niet alleen voor bedrijfstakpensioenfondsen maar voor álle pensioenregelingen. (meer…)

Doorsneepremie “afgeschaft”… - juli 3, 2019

Deze boodschap in het pensioenakkoord dekt feitelijk niet de lading. Want niet de doorsneepremie wordt afgeschaft, maar de daaraan gekoppelde gelijke pensioenopbouw voor alle leeftijdsgroepen. Sterker nog, de doorsneepremie wordt juist geïntroduceerd voor álle pensioenregelingen .. (meer…)