Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioen nieuws voor ondernemingsraden

Inzicht in de komende pensioenontwikkelingen? Wil je weten wat die voor jouw pensioenregeling betekenen? Wat zijn de gevolgen voor het instemmingrecht en de rol van jouw OR? Tijdens een speciale workshop voor OR leden leggen wij de gevolgen hiervan uit. Lees hier meer.

 

Wijzigingen WIA op komst? - augustus 26, 2021

Aan het stelstel van sociale zekerheid wordt constant “geschaafd”.  Op voorhand is niet altijd duidelijk tot welke wijzigingen dat leidt. Uit recente publicaties van de SER en de STVDA valt evenwel op te maken welke wijzigingen we met m.b.t. de WIA kunnen verwachten.

(meer…)

Premiestaffels: het mag ook “ietsje” meer zijn… - augustus 26, 2021

Veel pensioenregelingen zijn gebaseerd op het systeem beschikbare premieregeling. Er kan gekozen worden uit verschillende premiestaffels. Dat komt door de actuele lage marktrente. Maar die lage marktrente vraagt ook de aandacht van de OR.

(meer…)

Levensloopregeling nadert einde - augustus 26, 2021

Het overgangsrecht eindigt per 01-01-2022.  De datum 01-11-2021 geldt als fictief genietingsmoment. Soms is een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing passend. Wel belangrijk om daar vóór 01-11-2021 even naar te kijken. Want het gaat naar schatting om totaal € 1,5 tot € 2  miljard. Gemiddeld grofweg € 40.000,– per werknemer!

(meer…)

Vertrekregeling: mag het ietsje minder zijn…? - augustus 26, 2021

De vertrekregeling is vanaf 01-01-2021 mogelijk. De grenzen van die regeling zijn duidelijk. Maar die grenzen hoeven niet persé te worden opgezocht. Met andere woorden: ja, de vertrekregeling mag ook ietsje minder zijn. Dat kon de realisatie ervan wel eens ten goede komen.  Weliswaar neemt het aantal “oudere” werknemers dat doorwerkt toe. Maar voor een deel van de werknemers is juist “eerder stoppen met werken” belangrijk. 

(meer…)

Coronacrisis: wijziging pensioenregeling toegestaan? - april 29, 2021

De verwachtingen voor de economie zijn in het algemeen positief. Maar desalniettemin zijn er veel werkgevers die last hebben van de coronacrisis. Is het dan mogelijk om de pensioenregeling te wijzigen (lees: te versoberen)? Wij zetten die (on)mogelijkheden samengevat op een rijtje.  

(meer…)