Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioen nieuws voor dienstverleners

Wijzigingen WIA op komst? - augustus 26, 2021

Aan het stelstel van sociale zekerheid wordt constant “geschaafd”.  Op voorhand is niet altijd duidelijk tot welke wijzigingen dat leidt. Uit recente publicaties van de SER en de STVDA valt evenwel op te maken welke wijzigingen we met m.b.t. de WIA kunnen verwachten.

(meer…)

Premiestaffels: het mag ook “ietsje” meer zijn… - augustus 26, 2021

Veel pensioenregelingen zijn gebaseerd op het systeem beschikbare premieregeling. Er kan gekozen worden uit verschillende premiestaffels. Dat komt door de actuele lage marktrente. Maar die lage marktrente vraagt ook de aandacht van werkgevers en HR.

(meer…)

Levensloopregeling nadert einde - augustus 26, 2021

Het overgangsrecht eindigt per 01-01-2022.  De datum 01-11-2021 geldt als fictief genietingsmoment. Soms is een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing passend. Wel belangrijk om daar ruim vóór 01-11-2021 even naar te kijken. Want het gaat naar schatting om totaal € 1,5 tot € 2  miljard. Gemiddeld grofweg € 40.000,– per werknemer!

(meer…)

Vertrekregeling: mag het ietsje minder zijn…? - augustus 26, 2021

De vertrekregeling is vanaf 01-01-2021 mogelijk. De grenzen van die regeling zijn duidelijk. Maar die grenzen hoeven niet persé te worden opgezocht. Met andere woorden: ja, de vertrekregeling mag ook ietsje minder zijn. Dat kon de realisatie ervan wel eens ten goede komen. Weliswaar neemt het aantal “oudere” werknemers dat doorwerkt toe. Maar voor een deel van de werknemers is juist “eerder stoppen met werken” belangrijk. 

(meer…)

Uitfasering PEB en belaste schenking voor het schenkingsrecht - december 16, 2020

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer ligt al weer bijna een jaar achter ons. De laatste uitfaseringen hebben plaatsgevonden per 31-12-2019. Voor deze uitfaseringen verloopt bijna de meldingstermijn. De meldingsformulieren dienen uiterlijk per 30-12-2020 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Bij het sluiten van de markt komt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) op 11 december 2020 met de “Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer”.

Gaan de meldingsformulieren gebruikt worden voor het vaststellen van belaste schenkingen?

(meer…)