We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Aftopping pensioen 100.000 leidt tot acute financiële risico’s

28 januari 2015

De maximering van het pensioengevend loon kan tot een acute claim leiden als per abuis de juiste stappen niet zijn gezet.

De maximering van het pensioengevend loon leidt er o.a. toe dat over het loon boven de € 100K geen pensioen meer wordt opgebouwd.  Het gemis aan ouderdomspensioen doet zich “pas” voor op de pensioendatum. Maar het gemis aan partnerpensioen kan leiden tot een acuut risico. Dat acute risico doet zich voor als een werknemer overlijdt. Immers, de nabestaande wordt door de aftopping geconfronteerd met een (veel) lager partnerpensioen. Onze praktijk wijst uit dat de  instemming met die verlaging vaak niet goed is geregeld. Voor meer informatie klik hier.  Is die instemming niet goed geregeld? Dan is een claim van de nabestaande het logische gevolg en het acute financiële risico voor de werkgever een feit.

Omvang van het risico

In de navolgende tabel is (vereenvoudigd) samengevat hoeveel partnerpensioen dan wordt misgelopen. Tevens is de contante waarde opgenomen. Dat bedrag zal het uitgangspunt voor de claim zijn van de nabestaande op de werkgever.

Leeftijd Salaris Verlies partnerpensioen Contante waarde Contante waarde incl. 2 % inflatie
35 120.000 7.500 200.000 320.000
40 135.000 11.000 290.000 435.000
45 140.000 10.500 250.000 375.000
50 150.000 9.500 230.000 330.000

Uit de tabel blijkt dat de schade bij overlijden (en dus de claim van de nabestaande) al snel 2 tot 3 ton zal bedragen. En nog veel meer als rekening wordt gehouden met inflatie.

Tijdelijke dekking overlijdensrisico eindigt veelal 1 februari 2015

Veel pensioenuitvoerders (met name verzekeraars en premie pensioeninstellingen) hebben per 1 januari 2015 een tijdelijke dekking van het overlijdensrisico verstrekt. Maar die tijdelijke dekking geldt in de meeste gevallen slechts voor 1 maand. Dus vaak eindigt de dekking per 1 februari 2015!

Tip: controleer hoe de tijdelijk dekking voor uw onderneming is geregeld.

Partnerpensioen

Voor het gemis van partnerpensioen zijn er verschillende oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Er wordt een extra (netto) partnerpensioen verzekerd;
  • Er wordt een overlijdenskapitaal verzekerd.

Aan deze oplossingen zijn specifieke fiscale voorwaarden verbonden. Die worden hier niet verder uitgewerkt. Wilt u daarover meer weten? Neem dan contact op.

Bij het maken van een keuze is het van belang of de verzekering als “pensioen” (in de zogenaamde 2e pijler) of als “lijfrente” (in de 3e pijler) wordt aangeboden. In het eerste geval gelden geen keuringseisen en soepelere acceptatievoorwaarden.