We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

aftopping pensioen 100.000

28 januari 2015

Over het loon boven de € 100.000 mag vanaf 1 januari 2015  een “netto pensioen” worden opgebouwd.  Er zijn verschillende opties. 

De essentie van een netto pensioen is als volgt:

  • De premie is niet fiscaal aftrekbaar en moet dus worden voldaan uit het netto loon;
  • Ook de bijdrage van de werkgever is belast;
  • De pensioenuitkering is onbelast;
  • Het opgebouwde “netto pensioenvermogen” is vrijgesteld van heffing in Box III.

Een netto pensioenregeling kan alleen worden gebaseerd op het beschikbaar  premiesysteem. De hoogte van de premie wordt gebaseerd  op de gebruikelijke rekenrente van 4,00 %. Maar ook een rekenrente van 3,00 % is toegestaan. Toepassing van die laatste leidt tot hogere premies zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel: premie netto pensioen

Rekenrente 4,00 %

Rekenrente 3,00 %

Begin

Leeftijd

Eind

leeftijd

Percentage

Salaris > € 100.000

Percentage

Salaris > € 100.000

20

24

2,7%

4,6 %

25

29

3,3%

5,3%

30

34

3,9%

6,0%

35

39

4,7%

6,9%

40

44

5,7%

8,0%

45

49

6,8%

9,2%

50

54

8,3%

10,6%

55

59

9,9%

12,2%

60

64

11,9%

14,0%

65

66

13,5%

15,3%

Let op:

  • Dit betreft een gestileerd voorbeeld. De fiscale verwerking is complexer dan zo op het eerste oog lijkt. O.a. omdat ook rekening moet worden gehouden met (separate) kosten die aan een netto pensioenregeling zijn verbonden;
  • Een netto pensioenregeling moet vrijwillig zijn, een verplichte deelname is dus niet mogelijk. Degenen die niet wensen deel te nemen móeten dan gecompenseerd worden voor het gemis van een eventuele werkgeversbijdrage. Klik hier voor meer informatie over compensatieperikelen;
  • De aftopping op € 100.000 leidt niet alleen tot gemis aan ouderdomspensioen maar ook tot gemis aan partnerpensioen. Klik hier voor meer informatie.

Tweede of derde pijler?

Het voorgaande is gebaseerd op een netto pensioen in de zogenaamde tweede pijler (werkgever-werknemer sfeer). Het netto pensioen mag ook worden geregeld in de vorm van een “netto lijfrente” (met de juiste terminologie zullen we u even niet vermoeien). Daar zitten grote verschillen  tussen. Een netto lijfrente is bijvoorbeeld flexibeler. Maar anderzijds mag de hoogte van de premie alleen worden gebaseerd op een rekenrente van 4,00 %.  Het kenmerk van een netto pensioen is o.a. dat die zonder medische waarborgen kan worden geregeld en dat de acceptatievoorwaarden soepeler zijn.  Pensioenuitvoerders bieden producten aan in zowel de tweede als de derde pijler. Ook combinaties komen voor.

Tip: onderzoek welke variant het beste past.