We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Recente berichten

Wijzigingen WIA op komst?

Aan het stelstel van sociale zekerheid wordt constant “geschaafd”.  Op voorhand is niet altijd duidelijk tot welke wijzigingen dat leidt. Uit recente publicaties van de SER en de STVDA valt evenwel op te maken welke wijzigingen we met m.b.t. de WIA kunnen verwachten.

Lees verder

Levensloopregeling nadert einde

Het overgangsrecht eindigt per 01-01-2022.  De datum 01-11-2021 geldt als fictief genietingsmoment. Soms is een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing passend. Wel belangrijk om daar ruim vóór 01-11-2021 even naar te kijken. Want het gaat naar schatting om totaal € 1,5 tot € 2  miljard. Gemiddeld grofweg € 40.000,– per werknemer!

Lees verder

Vertrekregeling: mag het ietsje minder zijn…?

De vertrekregeling is vanaf 01-01-2021 mogelijk. De grenzen van die regeling zijn duidelijk. Maar die grenzen hoeven niet persé te worden opgezocht. Met andere woorden: ja, de vertrekregeling mag ook ietsje minder zijn. Dat kon de realisatie ervan wel eens ten goede komen. Weliswaar neemt het aantal “oudere” werknemers dat doorwerkt toe. Maar voor een deel van de werknemers is juist “eerder stoppen met werken” belangrijk. 

Lees verder

Uitfasering PEB en belaste schenking voor het schenkingsrecht

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer ligt al weer bijna een jaar achter ons. De laatste uitfaseringen hebben plaatsgevonden per 31-12-2019. Voor deze uitfaseringen verloopt bijna de meldingstermijn. De meldingsformulieren dienen uiterlijk per 30-12-2020 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Bij het sluiten van de markt komt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) op 11 december 2020 met de “Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer”.

Gaan de meldingsformulieren gebruikt worden voor het vaststellen van belaste schenkingen?

Lees verder