We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Premiestaffels: het mag ook “ietsje” meer zijn…

26 augustus 2021

Veel pensioenregelingen zijn gebaseerd op het systeem beschikbare premieregeling. Er kan gekozen worden uit verschillende premiestaffels. Dat komt door de actuele lage marktrente. Maar die lage marktrente vraagt ook de aandacht van werkgevers en HR.

Rente bepaalt hoogte beschikbare premie

In een beschikbare premieregeling is de beschikbare premie het uitgangspunt. Dan is het dus belangrijk hoe hoog die premie is. Die beschikbare premie wordt vastgelegd in een zogenaamde premiestaffel. Die premiestaffel is gebaseerd op een veronderstelde (reken)rente. Met andere woorden: wat is het (veronderstelde) rendement tót de pensioendatum en wat is de marktrente óp de pensioendatum.  Hoe lager die veronderstelde rente, hoe hoger de premiestaffel. En een hogere premie is uiteraard gunstig voor het pensioenresultaat.

Premiestaffels: de keuze is reuze

Er zijn veel premiestaffels in omloop. De belastingdienst hanteert premiestaffels met een fictieve rente, de zogenaamde “rekenrente”. Die premiestaffels zijn gebaseerd op een rekenrente van 4,0 % of 3,0 %. Let op: er worden voorwaarden (!) gesteld als de premiestaffel is gebaseerd op een rente lager dan 4,0 %.

De belastingdienst staat (vanwege de actuele lage rente) ook toe dat de premiestaffel wordt gebaseerd op een rekenrente lager dan 3,0 %. De zogenaamde “marktrente”.  Daarvan zijn er vele smaken en bovendien verschillen die premiestaffels ook nog eens per pensioenuitvoerder.  Let op: er worden éxtra (!!) voorwaarden gesteld als de premiestaffel wordt gebaseerd op een marktrente. In de navolgende tabel zijn enkele voorbeelden van premiestaffels samengevat.

PremiestaffelBelastingdienstBelastingdienstPensioenuitvoerder
Hoogte rente Rekenrente 4,0 %Rekenrente 3,0 %Marktrente 0,5 %
Leeftijd vanTot jaar   
15203,9 %7,0 %39,7 %
20254,4 %7,7 %40,1 %
25305,4 %9,0 %40,6 %
30356,6 %10,4 %41,2 %
35408,0 %12,1 %41,8 %
40459,8 %14,0 %42,4 %
455012,0 %16,3 %43,1 %
505514,6 %19,1 %43,9 %
556018,0 %22,4 %45,0 %
606522,4 %26,5 %46,9 %
656826,9 %30,7 %48,6 %

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat (onder de huidige marktomstandigheden) de hoogte van de beschikbare premie (veel) hoger mag zijn dan de standaard premiestaffels van de belastingdienst.

Ter illustratie: de beschikbare premie voor een 40-jarige werknemer kan dus bijvoorbeeld variëren tussen de 9,8 % en 42,4 % ! Let op : Er zijn nog veel meer varianten van de “markrente premiestaffel”.  Op de pagina kernbegrippen ziet u daarvan enkele voorbeelden bij beschikbare premie.

Aandachtspunten voor de (cliënten van de) adviespraktijk

Het gebruik van een marktrentestaffel wordt (onder voorwaarden) toegestaan omdat de marktrente op dit moment veel lager is dan een rekenrente van 4 % of 3 %. Dat vereist de aandacht van werkgevers en OR:

  • De lage marktrente leidt ook tot een lage pensioenuitkering als een werknemer met pensioen gaat. Goede voorlichting hierover aan (oudere) werknemers is belangrijk;
  • Hierop aansluitend. Een alternatief voor die “lage” vaste pensioenuitkering is de “hogere” variabele” pensioenuitkering. Dat kán passend zijn. Informeer (oudere) werknemers die kort voor hun pensioen staan hierover. Bijvoorbeeld door middel van een pensioenspreekuur;
  • De marge tussen de actuele premiestaffel en de fiscaal toegestane premiestaffel kan worden ingezet voor extra pensioenopbouw. Denk bijvoorbeeld aan een bijspaarregeling waarin werknemers vrijwillig extra pensioenpremies storten.  Een andere optie is bijvoorbeeld dat bonussen en toeslagen niet “netto” (na inhouding van loonheffingen) worden uitgekeerd maar “bruto” (zonder inhouding van loonheffingen) worden ingezet voor extra pensioenopbouw;
  • De inzet van een hogere beschikbare premie kan handig zijn als een pensioenregeling wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld bij de omzetting van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling;
  • Communiceer zorgvuldig, let op de voorwaarden en (on)mogelijkheden! Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.