We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Vertrekregeling: mag het ietsje minder zijn…?

26 augustus 2021

De vertrekregeling is vanaf 01-01-2021 mogelijk. De grenzen van die regeling zijn duidelijk. Maar die grenzen hoeven niet persé te worden opgezocht. Met andere woorden: ja, de vertrekregeling mag ook ietsje minder zijn. Dat kon de realisatie ervan wel eens ten goede komen. Weliswaar neemt het aantal “oudere” werknemers dat doorwerkt toe. Maar voor een deel van de werknemers is juist “eerder stoppen met werken” belangrijk. 

Vertrekregeling in het kort

De vertrekregeling maakt het mogelijk dat werknemers eerder stoppen met werken zonder dat de werkgever wordt geconfronteerd met een zogenaamde RVU-boete van 52 %. De voorwaarden zijn samengevat:

 • De vertrekregeling start maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd;
 • De vergoeding van de werkgever aan de werknemer bedraagt maximaal € 22.164,– (bedrag 2021) per jaar;

Is de periode langer of de vergoeding hoger? Dan wordt het meerdere alsnog belast met een RVU-boete. Voor meer informatie zie RVU op de pagina kernbegrippen.

Pensioenakkoord en zware beroepen

Het Kabinet en de Sociale Partners hebben in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. O.a. dat  “zware beroepen” eerder kunnen stoppen met werken:

 • De 45 dienstjarenregeling: Er zou worden  onderzocht of pensionering na 45 dienstjaren mogelijk is. N.a.v. dat onderzoek heeft demissionair Minister Koolmees geconcludeerd  dat zo’n regeling lastig uitvoerbaar, juridisch kwetsbaar en kostbaar is. Die is dus voorlopig van de baan;
 • De vertrekregeling: Deze regeling is ingevoerd per 01-01-2021, maar is tijdelijk. Tót uiterlijk 01-01-2026 kunnen de laatste deelnemers instromen.

Er zijn geen afspraken gemaakt over wat nu precies een “zwaar beroep” is. Dat bleek lastig en wordt bewust aan de sociale partners (werkgevers en vakbonden/OR) overgelaten.

Vertrekregeling mag ietsje minder zijn

Kortom, in principe staat de vertrekregeling open voor alle beroepen/werknemers. De wetgever stelt op dat punt geen voorwaarden. Maar met een groepsomschrijving kan de vertrekregeling worden beperkt. Dan staat de regeling alleen open voor dié werknemers waarvan de sociale partners hebben vastgesteld dat voor hen een vertrekregeling belangrijk is. Dat betekent ook dat de groep kleiner wordt en dus de kosten voor de werkgever lager. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • CAO Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT): deelname aan de vertrekregeling is mogelijk voor de werknemer die 45 jaren heeft gewerkt in de zorg.
 • CAO Bouw en Infra: alleen “bouwplaatswerknemers” kunnen aan de vertrekregeling deelnemen.

Vertrekregeling in de praktijk

Sinds de invoering van de vertrekregeling zien we in de praktijk o.a. het volgende:

 • In ca. 1/3 van de niéuwe CAO’s is een vertrekregeling afgesproken;
 • Uit onderzoek door SZW onder ca. 300 CAO’s (bestaande en nieuwe) blijkt dat ca. 23 % van de werknemer aanspraak kan maken op een vertrekregeling;
 • De feitelijke deelname aan de  vertrekregeling is nog beperkt;
 • Opvallend is het volgende. Vertrekregelingen worden ook afgesproken bij organisaties die feitelijk geen “zware beroepen” kennen.  En ook opvallend: veel vertrekregelingen staan open voor álle werknemers. Er is geen groepsomschrijving (zie hiervoor) opgenomen.

Tips voor de (cliënten van de) adviespraktijk

 • Onderzoek de status van de vertrekregeling. Wordt die op branche niveau afgesproken? Of moet die op werkgevers niveau worden afgesproken. Dan heeft ook de OR een rol;
 • In het kader van duurzame inzetbaarheid. Onderzoek voor welke groepen werknemers een vertrekregeling belangrijk is;
 • Met onze speciale rekentool brengen voor de werkgever de kosten én de besparingen van een vertrekregeling in beeld. En voor de werknemers brengen wij met deze tool de inkomsten in beeld.
 • Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.