We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Deadline levensloopregeling

11 juni 2020

De overgangsregeling eindigt 31-12-2021. Voor die deadline kán nog een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing wordt toegepast.

Hoe zat het ook al weer

De levensloopregeling stelt werknemers in staat om belastingvrij te sparen. Het spaartegoed kan  onder andere worden ingezet als inkomen in periodes van verlof. De levensloopregeling is afgeschaft per 01-01-2012. Werknemers die in 2011 al aan de levensloopregeling deelnamen met (destijds) een spaartegoed van minstens € 3.000,– mogen nog blijven deelnemen tot de deadline 31-12-2021. Het spaartegoed wordt op dat moment in één keer uitgekeerd en progressief belast voor de Inkomstenbelasting (box 1). Dat kán extra gevolgen hebben, zoals:

  • Belastingheffing op basis van een hoger progressief tarief;
  • Verlies van toeslagen, zoals huurtoeslag.

Maar voor wie belastingheffing (en eventuele extra gevolgen) wil voorkomen is er soms een oplossing. Die wordt hierna uitgelegd.

Levensloop spaartegoed omzetten in pensioen

Het levenslooptegoed mag onder voorwaarden “geruisloos” worden omgezet in extra pensioen. Die voorwaarden zijn samengevat:

  • De pensioenregeling is niet fiscaal maximaal. Er moet dus nog “ruimte” zijn voor extra pensioenopbouw.  Die ruimte kan soms worden uitgebreid door ook over het verleden extra pensioen in te kopen met behulp van de zogenaamde “inhaal- en inkoopregeling”;
  • De pensioenuitvoerder moet willen meewerken aan de inkoop van extra pensioen;
  • De optie tot inkoop van extra pensioen moet in het pensioenreglement zijn opgenomen.

Actie

Inventariseer de deelname aan de levensloopregeling. Onderzoek of de pensioenregeling aan de voorwaarden voldoet om het levensloop spaartegoed geruisloos om te zetten in extra pensioen.  Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.