We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Demotieregeling

22 april 2020

Een demotieregeling is feitelijk de “striptease variant” van het generatiepact. Ook een demotieregeling kan goed van pas komen in de corona crisis.

De demotieregeling

Net als het generatiepact stelt de demotieregeling oudere werknemers in staat om minder te werken, onder aanvullende afspraken.  Maar een demotieregeling bevat alleen een afspraak over de voortgezette pensioenopbouw. Er wordt geen aanvullende afspraak gemaakt over de hoogte van het loon.  En ook ontbreekt het  uitgangspunt dat jongere werknemers aangenomen worden als oudere werknemers minder gaan werken. Demotie leidt tot een lager loon. Die loonsverlaging kan twee manieren ontstaan:

 • De werknemer gaat minder werken;
 • De werknemer aanvaardt een lager gekwalificeerde functie.

De demotie percentages

In een demotieregeling kunnen bijvoorbeeld de onderstaande percentages worden toegepast:

 • De werknemer gaat 80 % werken;
 • Ontvangt ook 80 % loon;
 • Maar de pensioenopbouw gaat door alsof er nog 100 % gewerkt wordt.

Een belangrijk verschil met een generatiepact is dat in een demotieregeling het loon niet hoger is dat het feitelijke aantal uren dat nog gewerkt wordt.

Er komen ook andere varianten voor zoals: 60/60/100, 70/70/100, enzovoort.

Fiscale voorwaarden demotieregeling

De fiscus stelt voorwaarden aan een demotieregeling:

 • Er is sprake van een loonsverlaging omdat de werknemer minder gaat werken (maximaal 50%) of een lager gekwalificeerde functie aanvaardt;
 • De periode van demotie vangt niet eerder aan dan 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd

(dat is dus niet de –lagere- AOW-leeftijd!);

 • De demotieregeling is opgenomen in (een addendum op) het pensioenreglement.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de pensioenopbouw dus ongewijzigd worden voortgezet.

Let op: eindigt de arbeidsovereenkomst op de AOW-leeftijd? Dan kan niet de volle demotieperiode (tot de hogere pensioenrichtleeftijd) benut worden.

Ook voor werkgevers voordelig

Een demotieregeling is ook voor werkgevers voordelig:

 • Minder verzuim en lagere WIA-instroom;
 • Geleidelijke afbouw maakt kennisoverdracht van ouderen aan jongeren mogelijk;

En “last but not least”…

 • Per saldo dalen de personeelslasten

Demotieregeling afspreken

Een demotieregeling kan vaak op lokaal niveau als aanvulling op een bestaande pensioenregeling worden afgesproken. Controleer wel even of er geen problemen ontstaan met bestaande afspraken en regelingen, zoals een CAO of bedrijfstakpensioenfonds. Omdat een demotieregeling vaak op lokaal niveau wordt afgesproken is vaak ook de OR de gesprekspartner.

En net als bij een generatiepact: de werknemer is niet verplicht tot deelname. Voorlichting aan en overleg met de werknemers is dus ook van belang.

Overleg ook altijd met uw pensioenuitvoerder. Is uitvoering van een generatiepact mogelijk?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de demotieregeling? Neem dan gerust met ons contact op.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.