Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Eerder stoppen met werken of doorwerken

Eerder stoppen met werken of doorwerken

Als adviseur verzorgt u de financiële en fiscale planning van uw cliënt. Wellicht wil uw cliënt eerder stoppen met werken of  doorwerken. De pensioendatum is hierbij een belangrijk aspect.

Of het nu gaat om een DGA, een aangesteld directeur of werknemer, het is belangrijk om de consequenties van de keuze voor een pensioendatum in kaart te brengen.  Wat is de hoogte van het te bereiken pensioen? Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum?

Door het tijdig opstellen van de juiste actuariële berekeningen maken  wij de gevolgen van het vervroegen of uitstellen inzichtelijk. Uw cliënt kan op basis hiervan een weloverwogen keuze maken.  Tevens ondersteunen wij u bij de juridische vastlegging van  de (fiscale) voorwaarden en de gevolgen van het uitstellen of vervroegen in een overeenkomst.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?