Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Bedrijfspensioen

Als adviseur heeft u ook werkgevers in uw portefeuille met een bedrijfspensioen voor hun medewerkers. Wij ondersteunen u met de complexe vraagstukken over deze pensioenregeling, zodat u uw cliënt optimaal kunt adviseren. Desgewenst verzorgen wij de advisering rechtstreeks. Of het nu gaat om het in overeenstemming brengen met actuele wetgeving –zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd- of om gewijzigde bedrijfsomstandigheden. Denk aan een fusie, een overname of tegenvallende bedrijfsresultaten. Deze kunnen allemaal aanleiding zijn de pensioenregeling binnen het bedrijf van uw cliënt aan te passen. Wij analyseren de bestaande pensioensituatie. En in geval van fusie en overname bepalen wij ook de pensioengevolgen en schatten wij de claimrisico’s in (‘due diligence‘). Tevens kunt u met vragen over de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen, verplichtstellingen en de mogelijkheid van dispensatie bij ons terecht.

Quick scan bedrijfspensioen

Door middel van een Quick Scan  toetsen wij of de pensioenlasten van het bedrijfspensioen wel marktconform zijn en of de voorwaarden van de pensioenuitvoerder passend zijn. Mochten er tekortkomingen zijn, dan adviseren wij hoe deze het beste kunnen worden opgelost.

Einde pensioencontract

Loopt het contract met de pensioenuitvoerder bijna af dan ondersteunen en adviseren wij bij de aanvraag van offertes voor een nieuw of verlengd pensioencontract. Daarnaast helpen wij bij het analyseren van de aangeboden offertes, de tarieven, kosten, voorwaarden en  onderhandelen wij over het uiteindelijke contract. Wij controleren de juridische documenten van de pensioenuitvoerder en zorgen voor een correcte vastlegging in de arbeidsovereenkomsten.

instemmings- of adviestraject

Natuurlijk maakt het advies bij het eventuele instemmings- of adviestraject met de ondernemingsraad ook onderdeel uit van onze dienstverlening, inclusief het onderhandelingsproces.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?