We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Inkoop indexatie op basis van oude of nieuwe kiloprijs pensioen?

29 oktober 2020

Standpunt verzekeraar wordt “ten grave gedragen”…

Discussie over tarief inkoop van indexatie na afloop van de uitvoeringsovereenkomst

Indexaties koop je gedurende een lange periode, ook nadat de uitvoeringsovereenkomst/depotovereenkomst is geëindigd. Welk tarief is in die situatie dan van toepassing? Wat gebeurt er met het restantdepot en welk tarief is van toepassing als het restant ineens of in delen voor indexatie wordt aangewend?
Het komt namelijk nogal eens voor dat nadat  de uitvoeringsovereenkomst eindigt er achteraf discussies ontstaan tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever over het nadien te hanteren tarief (de kiloprijs pensioen) voor de inkoop van indexaties. In de uitvoeringsovereenkomst, dan wel depotovereenkomst is vastgelegd welk tarief hiervoor wordt gehanteerd. Maar dan is vaak alleen vastgelegd dat het tarief geldt tót einde van die overeenkomst.

Kantonrechter stelt verzekeraar in het ongelijk

Waarom is het belangrijk om hier op te letten als werkgever? Gezien het feit dat de rentestand lager is dan bij het aangaan van de overeenkomst is het actuele tarief veel hoger dan het in verleden afgesproken contracttarief. De vraag is welk tarief geldt als de uitvoeringsovereenkomst of depotovereenkomst waarin het tarief is bepaald is geëindigd. Wordt het depot afgewikkeld op basis van het lage tarief conform de overeenkomst, of op basis van het hoge actuele tarief? In de  uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (d.d. 17-07-2020) is door de kantonrechter uitgemaakt  dat in de tussen partijen geldende depotovereenkomst voldoende duidelijk was bepaald dat het contracttarief (de oude lage kiloprijs pensioen) zou worden gehanteerd, ook voor de inkoop van indexatie ná afloop van de overeenkomst. De werkgever (een uitvaartondernemer…) werd dus in het gelijk gesteld en het standpunt van de verzekeraar werd “ten grave gedragen”. Maar let op: dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn!

Tip voor werkgevers en HR

Controleer wat u in de depotovereenkomst of in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder bent overeengekomen als het gaat om tariefstelling voor indexaties. Ga ruim voor de afloop van de overeenkomst in overleg met de pensioenuitvoerder, dat kán helpen om de oude kiloprijs van toepassing te laten zijn.