We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Introductie degressieve pensioenopbouw

3 juli 2019

Met de “afschaffing” van de doorsneepremie wordt de leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw geïntroduceerd. Niet alleen voor bedrijfstakpensioenfondsen maar voor álle pensioenregelingen.

Van gelijke naar degressieve pensioenopbouw

De doorsneepremie blijft leeftijdsonafhankelijk. Maar voortaan wordt de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk. Met diezelfde premie kunnen jongeren dus “meer” en ouderen dus “minder” pensioen opbouwen: de zogenaamde degressieve pensioenopbouw. Oudere werknemers (vanaf ca. 40-45 jaar) zullen zonder maatregelen pensioenschade oplopen. Daarvoor komt er een “transitiekader”. Een belangrijk probleem is natuurlijk: wie gaat dat betalen…?

Gestileerd voorbeeld

Werkgevers zullen (in afstemming met OR’n, vakbonden, werknemers) een doorsneepremie moeten vaststellen voor de eigen pensioenregeling. Maar wat neem je als uitgangspunt: kostenneutraliteit,  pensioenneutraliteit, anders …? In onderstaand gestileerd (!) voorbeeld is de doorsneepremie op 3 manieren vastgesteld:

  • Budgetneutraal;
  • Pensioenneutraal o.b.v. een 21-jarige werknemer;
  • Lastenneutraal o.b.v. een 21-jarige werknemer.

Het voorbeeld maakt duidelijk dat de te kiezen doorsneepremie grote gevolgen heeft voor én de pensioenlasten én de pensioenuitkomsten.

Tip

Eindigt eind dit jaar uw uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder? Sta dan stil bij de gevolgen van het pensioenakkoord. U kunt bijvoorbeeld de pensioenregeling splitsen en voor nieuwe werknemers al een doorsneepremie introduceren. Let op de vele haken en ogen die hieraan verbonden zijn. Neem daartoe gerust met ons contact op.