We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: gevolgen voor ondernemingsraden?

7 februari 2019

Op 1 februari jl. presenteerde Minister Koolmees een Kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel. De Minister geeft aan dat hervorming nodig is.

In de brief geeft hij 10 maatregelen aan die de aanzet vormen voor hervorming.

Als de maatregelen worden doorgevoerd, dan betekent dit onder meer:

 • Afschaffing van de doorsneepremie (iedere werknemer betaalt dezelfde premie ongeacht de leeftijd) bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen;
 • De verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen blijft bestaan (voorbeelden Metalektro of Zorg en Welzijn);
 • Introductie van een degressieve pensioenopbouw voor alle pensioenregelingen. Wie de uitvoerder is, maakt niet uit (PPI, verzekeraar, pensioenfonds). Degressief betekent dat de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw niet meer voor iedere leeftijd gelijk is.
 • Discussie over compensatie voor groepen die er mogelijk op achteruit gaan;
 • “ DC in plaats van DB” –> Een “drang” (of dwang?) om naar een (vorm van) beschikbare premie regeling over te gaan (en dus niet middelloon). Ook voor bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Afspraken maken over hoe van de oude pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling gekomen moet worden inclusief de overdracht van het al opgebouwde pensioen (“invaren”) in de nieuwe pensioenregeling;
 • Aanpassing van de voorwaarden voor partnerpensioen;
 • De mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de  pensioenwaarde ineens  op te nemen.

Wat betekent dit voor de Ondernemingsraden?

 • Alle pensioenregelingen zullen moeten worden gewijzigd. Er moeten veel keuzes worden gemaakt. Over alle genoemde punten zal moeten worden gesproken en onderhandeld met de werkgever.
 • Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, PPI of ondernemingspensioenfonds, heeft de OR (meestal) een instemmingsrecht bij wijzigingen.
 • Als de pensioenregeling bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds is ondergebracht, dan worden de afspraken door sociale partners gemaakt en heeft de OR meestal geen instemmingsrecht. Maar wel als het gaat om vrijwillige onderdelen  in de verplichte regeling.

 

Meer weten?: lees het artikel:

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: gevolgen voor werkgevers en ondernemingsraden?