We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Eindloonregeling

De eindloonregeling is één van de minst voorkomende pensioenregelingen. Maar ze zijn er nog wel. Daarom leggen we kort uit hoe een deze regeling in elkaar zit.  

Pensioenuitkering bepalend

In een eindloonregeling is het uitgangspunt dat de hoogte van de pensioenuitkering vast staat. De hoogte van de premie is dan variabel. Stijgt of daalt bijvoorbeeld de markrente? Dan daalt (of stijgt) de hoogte van de pensioenpremie. De hoogte van de pensioenuitkering wordt in principe  niet beïnvloed door factoren als bijvoorbeeld een stijgende of dalende marktrente.

Hoogte pensioenuitkering

In een eindloonregeling wordt pensioen opgebouwd over het voor dat jaar geldende loon. Stijgt het loon het volgende jaar? Dan is in dat volgende jaar ook de pensioenopbouw hoger. Maar let op: met terugwerkende kracht. Er wordt een extra pensioen toegekend over het voorgaande jaar. Dat extra pensioen noemen we ook wel “back service”.

Met andere woorden: de hoogte van het pensioen is gekoppeld aan de hoogte van het loon op het einde van de diensttijd én wordt berekend over alle dienstjaren. Vandaar de term eindloonregeling. Onderstaand een vereenvoudigd plaatje:

Eindloonregeling onder druk

Een eindloonregeling is een dure pensioenregeling omdat de hoogte van het pensioen is gekoppeld aan het laatste (hoge) loon. Daarnaast speelt ook het volgende. De afgelopen jaren is de marktrente sterk gedaald. Daardoor is de prijs van een kilo pensioen sterk gestegen. Dat alles maakt dat eindloonregelingen steeds duurder worden. De pensioenuitkering is immers het uitgangspunt en de premie is variabel. Die premiestijging doet zich o.a. voor als de uitvoeringsovereenkomst eindigt. Vaak wordt dan de overstap naar een middelloonregeling of beschikbare premieregeling overwogen.

Eindloonregeling en pensioenkorting

In een eindloonregeling is de pensioenuitkering het uitgangspunt. Maar ook die pensioenuitkering kan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld als er pensioenkorting dreigt.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?