We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Flexibel pensioen

De arbeidsmarkt kent een hoge mate van dynamiek. Denk aan flexibele arbeidscontracten, eerder of juist later stoppen met werken, bijsparen voor uw pensioen of eventuele uitruil van het partnerpensioen. Deze dynamiek vraagt om flexibele pensioenregelingen. Per pensioenuitvoerder kan de flexibiliteit verschillen. De mogelijkheden moeten daarmee per geval worden bekeken. Flexibel pensioen dient wel opgenomen te zijn in het toepasselijke pensioenreglement, om er aanspraak op te kunnen maken. Ook gelden er fiscale regels omtrent flexibel pensioen.

Flexibel pensioen: AOW en pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd zijn in de loop der jaren gestegen. Die stijging gaat door het pensioenakkoord minder snel, maar is daarmee niet van de baan. Er zijn meerdere opties om eerder stoppen dan de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd. Bijvoorbeeld met behulp van de vertrekregeling of een generatiepact.

Deeltijd pensioen

Flexibel pensioen kan ook in een deeltijd pensioen worden uitgevoerd. Deeltijd pensioen houdt u in dat u minder uren bij de werkgever werkt, maar wel gewoon in dienst blijft. U blijft ook gewoon salaris ontvangen voor de uren die u nog bij de werkgever werkt. Voor de andere uren kunt u al van uw pensioenuitkering genieten. Het totale pensioen ontvangt u dan met ingang van de volledige stopdatum. Houd er wel rekening mee dat u bij deeltijd pensioen enerzijds minder pensioen opbouwt (u werkt immers minder uren). Anderzijds gebruikt u al een stukje van het opgebouwde pensioen. Deze twee factoren zorgen voor een lager totaalbedrag aan pensioen.

Hoogte pensioen aanpassen

Speel met de hoogte van het pensioenbedrag. Wilt u bijvoorbeeld tijdens de eerste jaren van uw pensioen uw woning aflossen? Dan kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering. Het latere uit te keren bedrag wordt dan wel wat lager.

Een andere optie is de uitruil van pensioen. Stel u heeft geen partner of uw partner heeft zelf een goede pensioenregeling? U kunt het partnerpensioen uitruilen voor een hoger uitvallend ouderdomspensioen.

Advies flexibel pensioen

Wilt u zich laten adviseren over uw mogelijkheden voor een flexibel pensioen? Neem contact op met ons team pensioenexperts!

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?