Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Pensioen en ondernemingsraad

In de Wet op de Ondernemingsraden staan de situaties beschreven met betrekking tot pensioen en ondernemingsraad. Wijzigingen of harmonisatie van de pensioenregeling, vergen vaak de instemming van uw ondernemingsraad. Ook de wijziging van het contract met de pensioenuitvoerder. Bij fusies en overnames heeft de ondernemingsraad ook adviesrecht over pensioen. En last but not least: door het pensioenakkoord wijzigen álle pensioenregelingen. Vaak (maar niet altijd) heeft de OR een instemmingsrecht. Tijdens deze trajecten begeleiden wij u, zodat er een soepel lopend proces ontstaat wat tot zorgvuldige en gefundeerde afstemming en overleg leidt. Wij ondersteunen bij het opstellen van de instemmings- en adviesaanvraag, analyseren de wensen van de ondernemingsraad en helpen bij de onderhandelingen. Indien gewenst verzorgen wij ook een begrijpelijke voorlichting aan de medewerkers en een correcte vastlegging in de arbeidsovereenkomsten.

Pensioen en ondernemingsraad: inhoud en proces

Bij pensioen en ondernemingsraad gaat het om  de combinatie van zowel (pensioen)inhoud als proces. Pensioen Perspectief is in die combinatie gespecialiseerd. Klik hier voor een aantal voorbeelden waarin we of de werkgever of de ondernemingsraad hebben begeleid in het wijzigingstraject.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?