We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Compensatieregeling

Als een pensioenregeling wordt gewijzigd kán dat tot nadelige gevolgen leiden. Bijvoorbeeld omdat er voortaan minder pensioen wordt opgebouwd. Om dat gemis op te vangen kan een compensatieregeling worden getroffen.

Doel compensatieregeling

Het doel is om nadelige verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling te compenseren. Belangrijke verschillen zijn bijvoorbeeld:

  • Een hogere eigen bijdrage;
  • Een lagere pensioenopbouw;
  • De overstap van een partnerpensioen op opbouwbasis naar een partnerpensioen op risicobasis.

Let op: pensioenregelingen kunnen op veel meer onderdelen afwijken.

Berekening compensatieregeling

Er wordt eerst een berekening opgesteld.

In die berekening worden de (positieve en negatieve) verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling gewaardeerd. Die verschillen worden dan in beeld gebracht met bijvoorbeeld een scatterplot. Daarin worden (geanonimiseerd) de verschillen voor alle werknemers getoond. Zie het voorbeeld.

Opzet compensatieregeling

Er zijn vele varianten mogelijk. Negatieve verschillen kunnen bijvoorbeeld gecompenseerd worden in de vorm van extra pensioenopbouw of een looncompensatie. Die looncompensatie kan dan eventueel voor extra pensioenopbouw worden ingezet met behulp van een bijspaarregeling.

Let op: zorg ervoor dat de regeling niet strijdig is met gelijke behandelingswetgeving. Raadpleeg altijd een deskundige!

Pensioenakkoord en compensatieregeling

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een compensatieregeling wordt getroffen. Dit om eventuele nadelen van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (deels) de compenseren. De afspraak is onder andere dat de compensatieregeling tot maximaal 2036 duurt en budgetneutraal moet zijn. Daarnaast wordt de maximale vlakke premie tijdelijk met 3 %-punt verhoogd.

Let op: deze afspraken en maxima zijn niet in alle gevallen vanzelfsprekend dé norm. Raadpleeg altijd een deskundige. 

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?