We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Kopen vakantiedagen is slecht

17 maart 2022

Wat te doen om gemis aan pensioenopbouw door het kopen van vakantiedagen tegen te gaan?

Kopen van vakantiedagen leidt tot minder pensioenopbouw

Veel werkgevers bieden hun medewerkers de mogelijkheid om extra vakantiedagen te kopen, bijvoorbeeld via een cafetariasysteem of individueel keuzebudget. Dit heeft effect op het parttimepercentage, omdat het parttimepercentage lager wordt. Stel een medewerker werkt volgens de arbeidsovereenkomst 50% (= 1.040 uur op jaarbasis). Als deze medewerker besluit om vakantiedagen te kopen en hij werkt in dat jaar 1.000 uur dan is zijn feitelijke parttimepercentage 48%.

Indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, dan kan een wijziging van het parttimepercentage achterwege worden gelaten:

  • Schriftelijk is vastgelegd dat ten minste 75% van de medewerkers dit kunnen doen;
  • De regeling tijdelijk van aard is en de medewerker in ieder geval één keer per jaar zijn keuze kan aanpassen;
  • De vermindering van de arbeidstijd minder is dan 10% van de overeengekomen arbeidsduur. 

Indien een parttimer meer werkt dan contractueel is afgesproken en het meerwerk wordt uitbetaald, ook dan heeft dit een (positief) effect op het parttimepercentage en daarmee op de pensioenopbouw (inclusief risicodekkingen). In veel pensioenreglementen is dit ook zo verwoord, maar geldt dit ook voor jullie pensioenreglement?

  • Voor een check op jullie arbeidsvoorwaarden en pensioenreglement kan contact met ons worden opgenomen.