We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Levensloopregeling nadert einde

26 augustus 2021

Het overgangsrecht eindigt per 01-01-2022.  De datum 01-11-2021 geldt als fictief genietingsmoment. Soms is een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing passend. Wel belangrijk om daar ruim vóór 01-11-2021 even naar te kijken. Want het gaat naar schatting om totaal € 1,5 tot € 2  miljard. Gemiddeld grofweg € 40.000,– per werknemer!

Gevolgen heffing

De levensloopregeling stelt (stelde) werknemers in staat om belastingvrij te sparen. Werknemers die in 2011 al aan de levensloopregeling deelnamen met (destijds) een spaartegoed van minstens € 3.000,– mochten nog blijven deelnemen. Hun spaartegoed wordt per 01-11-2021 progressief belast voor de Inkomstenbelasting (box 1) en eind 2021 door de levensloopinstelling (onder inhouding van loonheffingen) uitgekeerd. Dat kán vervelende gevolgen hebben, zoals:

  • Belastingheffing in een hogere schaal;
  • Verlaging/verlies van toeslagen en heffingskortingen.

Maar voor wie dat wil voorkomen… de pensioenoplossing kán passend zijn.

Levenslooptegoed omzetten in extra pensioen?

Het levenslooptegoed mag onder voorwaarden “geruisloos” worden omgezet in extra pensioen. Die voorwaarden zijn samengevat:

  • De pensioenregeling is niet fiscaal maximaal. Er moet dus nog “fiscale ruimte” zijn voor extra pensioenopbouw.  Die ruimte kan soms worden uitgebreid door ook over het verleden extra pensioen in te kopen met behulp van de zogenaamde “inhaal- en inkoopregeling”;
  • De optie tot inkoop van extra pensioen moet in het pensioenreglement zijn opgenomen.

Let op: de fiscale ruimte blijkt vaak (maar niet altijd) beperkt. Maar voor werknemers met een lang dienstverband en een hoog levenslooptegoed is deze optie de moeite waard om te onderzoeken.

Levenslooptegoed omzetten in extra verlofdagen?

Het levenslooptegoed kan niet rechtstreeks worden omgezet in extra verlofdagen.  Maar de (lagere) netto uitkering kan uiteraard wel dienen ter financiering van de (hogere) bruto inkoop van extra verlofdagen. Per saldo betekent dat een fiscaal neutrale besteding van het levenslooptegoed. Ter informatie: per 01-01-2021 is het fiscale maximum voor bovenwettelijk verlof uitgebreid van 50 naar 100 weken. Die uitbreiding heeft o.a. tot doel werknemers in staat te stellen om eerder te stoppen met werken. Let op: er gelden allerlei regels en voorwaarden.

Tip voor werkgevers en HR

Inventariseer de deelname aan de levensloopregeling. Onderzoek of de pensioenregeling aan de voorwaarden voldoet voor omzetting van levenslooptegoed in extra pensioen.  En wellicht is de inkoop van extra verlofdagen een optie? Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.