Wij kijken altijd verder Omdat het om mensen gaat

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

pensioen nieuws voor management en staf

AOW-leeftijd minder snel omhoog - juli 3, 2019

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW- leeftijd minder snel stijgt. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit ook voor de pensioenrichtleeftijd geldt… (meer…)

Vertrekregeling: eerder stoppen met werken - juli 3, 2019

Vergoedingen aan werknemers met als doel “eerdere pensionering” zijn voortaan (deels) vrijgesteld van boete. Er gloort dus licht aan het einde van de lange (werk)tunnel … (meer…)

Doorsneepremie “afgeschaft”… - juli 3, 2019

Deze boodschap in het pensioenakkoord dekt feitelijk niet de lading. Want niet de doorsneepremie wordt afgeschaft, maar de daaraan gekoppelde gelijke pensioenopbouw voor alle leeftijdsgroepen. Sterker nog, de doorsneepremie wordt juist geïntroduceerd voor álle pensioenregelingen .. (meer…)

Pensioen zelfstandigen - mei 28, 2019

Niet voor niets staat de afkorting ZZP vaak voor Zelfstandige Zonder Pensioen. Maar er zijn meer groepen die  geen pensioen opbouwen. (meer…)

Pensioenleeftijd stilzetten? - mei 28, 2019

Om direct een groot misverstand op te helderen, we kennen twee pensioenleeftijden:

  • De AOW-leeftijd: die staat in 2019 op 66 jaar en 4 maanden
  • De pensioenrichtleeftijd: die staat nu op 68 jaar. (meer…)