We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

ODV in de uitkeringsfase: leuker kunnen we het niet maken, wel…….

30 januari 2020

Bevindt de ODV zich in de uitkeringsfase dan dient jaarlijks de uitkering opnieuw bepaald te worden. Door “oprenting” van de ODV, verandert de hoogte van de uitkering. Hierdoor vindt een indexatie van de uitkering plaats, die overigens ook negatief kan zijn (zie ook: Oprenting van de ODV, te hanteren rente).

Nu was één van de argumenten om het pensioen in eigen beheer uit te faseren de complexheid van de jaarlijkse waardering van de pensioenverplichting. Omzetting in een ODV, zou een vereenvoudiging betekenen. Tijdens de uitstelfase (uitkering nog niet ingegaan) is de ODV inderdaad eenvoudig. Jaarlijks wordt een wettelijk vastgelegde oprenting “bijgeboekt” en de nieuwe stand is een feit.

Maar tijdens de uitkeringsfase is het de wetgever toch weer gelukt om er een complex iets van te maken. 

In een verschenen Vraag&Antwoord 17-027 (laatst gewijzigd per 01-01-2020) worden de oprentingsfase en uitkeringsfase uitgelegd. Waar je in de uitstelfase mag kiezen tussen oprenting per:

  • Omzettingsverjaardag;
  • Per balansdatum;

waarbij per balansdatum het makkelijkst is, mag in de uitkeringsfase alleen worden opgerent per uitkeringsverjaardag.

Verwerking in de uitkeringsfase

Aangezien de ODV ingaat op AOW-gerechtigde leeftijd (uiterlijk 2 maanden na), zal het niet vaak voorkomen dat de ingang van de uitkering samenvalt met het einde van het boekjaar van de vennootschap. Op de uitkeringsverjaardag moet de nieuwe ODV uitkering worden bepaald. Deze verplichte oprenting op de uitkeringsverjaardag betreft de toepassing van de bepalingen van de Wet op de loonbelasting. Dus voor een juiste berekening en verwerking van de ODV uitkeringen.

Voor de fiscale winstberekening (vennootschapsbelasting) zal de ODV voorziening per einde boekjaar bepaald moeten worden. Voor de fiscale winst dienen de juiste lasten aan het juiste boekjaar toegerekend te worden. De oprenting die betrekking heeft op de periode tot aan balansdatum dient dan bij het bepalen van de fiscale winst als transitorische passiefpost te worden opgenomen.

Valt de uitkeringsverjaardag dus niet gelijk met de balansdatum, dan dienen er voor de ODV twee verloopoverzichten in de uitkeringsfase opgesteld te worden:

  • Een verloopoverzicht van uitkeringsverjaardag naar uitkeringsverjaardag ter bepaling van de hoogte van de uitkering (LB)
  • Een verloopoverzicht van balansdatum naar balansdatum voor de verwerking in de balans en ter bepaling van de fiscale winst (Vpb).

Is dit te voorkomen?

Ja, en wel op twee manieren:

  • Laat de ODV ingaan per 1 januari van het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt (ervan uitgaande dat het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar)
  • Voor DGA’s met een geboortedatum vanaf 01-11 van het jaar, kan de ingang van de ODV uitgesteld worden naar 1 januari van het jaar volgend op de AOW-leeftijd. De ODV moet immers uiterlijk ingaan 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd. Deze mogelijkheid is er dus maar voor een beperkte groep.

Wat betreft ingang van de ODV, zou het een praktische oplossing zijn dat wordt goedgekeurd dat de ODV uiterlijk ingaat per 1 januari volgend op het jaar van bereiken van de AOW-leeftijd. De andere oplossing, het vervroegd laten ingaan van de ODV heeft weer als nadeel dat:

  • De ODV uitkeringstermijn moet worden verlengd;
  • De ODV in het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd zwaarder wordt belast dan in het jaar na AOW-leeftijd.

Had dit niet makkelijker gekund?

Zeker wel. Als in het jaar van ingang van de ODV zou worden goedgekeurd dat de eerste oprenting van de ODV mag samenvallen met het einde van het boekjaar, waarbij per 01-01 de nieuwe uitkering kan worden bepaald, is ook de ODV in de uitkeringsfase sterk vereenvoudigd.

Bijvoorbeeld start ODV per 01-12-2019, looptijd 20 jaar

Af: uitkering ODV (1 maand)

Bij: oprenting ODV (1 maand)

Nieuwe stand ODV per 31-12-2019

Per 01-01-2020 nieuwe ODV uitkering bepalen met looptijd 19 jaar en 11 maanden.

Vervolgens loopt de ODV uitkering gelijk aan het boekjaar. Praktisch, eenvoudig en naar onze mening een welkome vereenvoudiging van de ODV in de uitkeringsfase.

Let op: deze methode is niet goedgekeurd! Formeel kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de ODV hierdoor onzuiver is geworden met alle fiscale gevolgen van dien. Ons advies is om vooralsnog de methode uit het Vraag&Antwoord 17-027 te volgen.

Twijfelt u of u in voorgaande jaren de ODV voorziening en de uitkering correct berekend heeft? Wij stellen graag een controleberekening voor u op, zodat de ODV eind 2019 weer correct in de jaarrekening kan worden opgenomen. Ondersteuning nodig bij het jaarlijks berekenen van de ODV voorziening? Wij helpen u graag!