We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pas op bij betalingsachterstand!

18 maart 2020

Werkgevers met liquiditeitsproblemen kunnen tegen een betalingsachterstand m.b.t. de pensioenpremies aanlopen. Pas op: hoofdelijke aansprakelijkheid ligt op de loer…

Hoofdregel: 3 maanden

De hoofdregel is dat pensioenpremies binnen 3 maanden na de vervaldatum aan de pensioenuitvoerder betaald worden. Dat vloeit voort uit art. 26 Pensioenwet. Let: dit is de hoofdregel, controleer op evt. uitzonderingen. Daarnaast zijn (aanvullende) afspraken tussen werkgever en de pensioenuitvoerder over de betaling van de pensioenpremies vastgelegd in de zogenaamde uitvoeringsovereenkomst.

Pensioenuitvoerders zien sowieso al stringent toe op een tijdige betaling. Anders loopt de pensioenuitvoerder nl. het risico dat er wel een pensioen moet worden uitgekeerd, terwijl daarvoor niet de (volledige) premie is betaald.

Als er sprake is van een (dreigende) betalingsachterstand, dan is de soort pensioenuitvoerder ook van belang. Dat zetten wij hierna uiteen.

Verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds: risico op hoofdelijke aansprakelijkheid!

Op bedrijfstakpensioenfondsen is een speciale wet van toepassing: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. In art. 22 van die Wet is geregeld dat de bestuurder van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk gesteld kán worden voor de achterstallige pensioenpremies! Soms komt het niet zover, maar soms ook wel. Zo veroordeelde de Rechtbank Rotterdam op 4 december 2019 de bestuurder van de onderneming tot het (persoonlijk) betalen van achterstallige pensioenpremies van zo’n € 275.000,–!

Dreigt een betalingsachterstand. Dan is het extra van belang dat u de voorgeschreven procedures volgt. Dat betekent o.a. dat u van dit  https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf 

voorgeschreven  formulier gebruik moet maken. Wacht niet te lang en ga zorgvuldig te werk om hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen. En raadpleeg een deskundige.

Verzekeraar, premie pensioeninstelling

Controleer allereerst de specifieke bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst. In het algemeen geldt in grote lijnen het volgende:

  • De pensioenuitvoerder informeert de deelnemers zodra een betalingsachterstand het noodzakelijk maakt om de pensioenopbouw te stoppen;
  • Op zijn vroegst 3 maanden na deze mededeling kan de pensioenuitvoerder de pensioenopbouw daadwerkelijk staken.

Dreigt een betalingsachterstand? Treedt dan direct met uw pensioenuitvoerder in overleg. En onderzoek de (on)mogelijkheden om de dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid in stand te houden. Om misverstanden te voorkomen: de pensioenuitvoerder is niet verplicht om met de werkgever een (tijdelijke) betalingsregeling te treffen.

Algemeen pensioenfonds, ondernemingspensioenfonds

Wordt de pensioenregeling door één van deze pensioenuitvoerders uitgevoerd? Dan gelden specifieke bepalingen. Zo kan een betalingsachterstand ertoe leiden dat ook de ondernemingsraad van de betreffende werkgever wordt geïnformeerd. Controleer de specifieke bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst.  Ook bij deze pensioenfondsen geldt: treedt direct in overleg zodra een betalingsachterstand dreigt.

Tip

Samengevat is het advies:

  • Controleer afspraken in de uitvoeringsovereenkomst m.b.t. de premiebetaling;
  • Treedt direct in overleg met de pensioenuitvoerder als betalingsachterstand dreigt;
  • En wees extra zorgvuldig als er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds om eventuele “hoofdelijke aansprakelijkheid” te voorkomen!

Wij helpen u graag.