We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioenontwikkelingen

1 oktober 2015

Pensioenwetgeving staat niet stil. En werkgevers (HR/Finance)  moeten al zoveel ontwikkelingen bijhouden. Daarom hebben we voor u de belangrijkste ontwikkelingen even op een rijtje gezet. 

Pensioen  1-2-3

Aan nieuwe werknemers moet binnen 3 maanden een Startbrief worden verstrekt. Die geeft informatie over de pensioenregeling waaraan de werknemer deel gaat nemen. De praktijk wijst uit dat die Startbrief  niet bijdraagt tot een beter pensioenbewustzijn. Als gevolg van de Wet Pensioencommunicatie wordt de Startbrief daarom uiterlijk per 01-07-2016 vervangen door “pensioen 1-2-3”. De essentie daarvan is dat informatie over pensioen “digitaal “ en in “3 lagen” wordt verstrekt:

  • Laag 1: begrijpelijke uitleg (bijv. in 5 minuten) van de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling
  • Laag 2: verdieping (bijv. in 30 minuten) van laag 1;
  • Laag 3: achterliggende juridische documenten en aanvullende informatie.

Als vervanging van de startbrief moet uiterlijk vanaf 01-07-2016 laag 1 (digitaal of schriftelijk) binnen 3 maanden worden verstrekt.  De informatie van laag 1-2-3 kan op een (openbare) website worden geplaatst. Uit de parlementaire behandeling blijkt dat de wetgever het belangrijk vindt dat in het arbeidsvoorwaardengesprek de pensioenregeling wordt besproken middels een checklist.

Tip  De checklist pensioen t.b.v. het arbeidsvoorwaardengesprek verschijnt dit najaar. Wilt u een exemplaar ontvangen zodra de checklist beschikbaar is? Klik dan hier. 

Introductie Algemeen Pensioenfonds

Het algemeen pensioenfonds (APF) wordt als nieuwe soort pensioenuitvoerder aan het lijstje toegevoegd. Dat heeft voordelen en nadelen. De premie is lager, het pensioen kan lager uitvallen (door korting) maar ook hoger (door indexatie). De planning is nog steeds dat het APF per 1 januari 2016 van kracht wordt. Maar het is de vraag of de Eerste Kamer dat wel gaat halen.

Veel werkgevers overwegen de overstap naar een APF. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar te duur wordt of omdat met het eigen ondernemingspensioenfonds gestopt wordt.

Tip

Is een verlenging van de pensioenovereenkomst met uw pensioenuitvoerder aanstaande? Onderzoek dan of een APF voor uw pensioenregeling een passend alternatief is.

Aankoop pensioen in beschikbare premieregeling

In een beschikbare premieregeling wordt op de pensioendatum het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Die “aankoop”  wordt gebaseerd op de huidige lage marktrente. Die “aankoop” is ook definitief. Met andere woorden:  de rest van je leven heb je die lage marktrente aan je broek”. Onderstaand een voorbeeld:

Leeftijd 65 jaar Huidige marktrente Stel marktrente 4,00 %
Beschikbaar pensioenkapitaal € 100.000,– € 100.000,–
Aan te kopen pensioenuitkering € 3.800,– € 5.800,–

U ziet dat een hogere marktrente in dit voorbeeld 50 % meer pensioen oplevert. Daarom komt het Kabinet in december met een voorstel om de wet op dit punt aan te passen. Die aanpassing moet ingaan op 1 juli 2016. Tot die tijd mogen “pensionado’s” gebruik maken van een zogenaamde “pensioenknip”. Het pensioenkapitaal wordt dan niet ineens maar in twee stappen omgezet in een pensioenuitkering.

Tips
  • Pas op met de communicatie over het niveau van een beschikbare premieregeling om onjuiste verwachtingen (en evt. claims) te voorkomen.
  • Er zijn nog veel meer pensioenontwikkelingen gaande. Klik hier voor een overzicht van twee (!) pagina’s lang.