We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

PPI en het nabestaandenpensioen

17 maart 2022

Overkill aan nabestaandenpensioen?

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Afgelopen jaren is de uitvoering van een beschikbare premieregeling via een PPI steeds populairder geworden. Die populariteit heeft mede te maken met de uitkering van het opgebouwd pensioenkapitaal bij overlijden aan de nabestaanden (partner en/of kinderen) voor inkoop van indexatie en bij bepaalde PPI’s Anw-hiaatpensioen onder het mom van “het is mijn geld, dus ook bij overlijden moet het aan mijn nabestaanden ten goede komen”. Fiscaal gezien is de indexatie beperkt tot 3%. Het meerdere valt vrij ten gunste van de PPI, werkgever of de andere deelnemers. Dit geldt ook voor deelnemers zonder partner en/of kinderen.

Met de groei van de PPI’s is ook het belegd vermogen van de deelnemers fors hoger geworden. De kans dat bij overlijden niet het volledige kapitaal aan de nabestaanden ten goede komt, is daarmee ook hoger geworden. Zeker bij een beschikbare premieregeling waarbij na ingang het partner- en wezenpensioen wordt geïndexeerd doet zich dit voor. De vraag doet zich dan voor of in dat geval een geïndexeerd partner- en wezenpensioen nog passend is. Het is verstandig dat de OR hierover met het overleg met de werkgever over de inhoud van de pensioenregeling of selectie van pensioenuitvoerder rekening mee houdt.

Dit geldt ook bij een wijziging van de beschikbare premieregeling per 1 januari 2023. In het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, ervan uitgaande dat in 2022 dit voorstel door de Eerste – en Tweede Kamer wordt geaccepteerd, is vastgelegd dat de hoogte van het partner- en wezenpensioen gebaseerd zal worden op het salaris en dit waarschijnlijk zal leiden tot een hogere uitkering. Jullie regeling dient uiterlijk 1 januari 2027 hierop aangepast te zijn. Een groot voordeel hiervan is dat de hoogte van het partner- en wezenpensioen diensttijd onafhankelijk wordt en dat medewerkers die in- of uitdienst treden niet worden geconfronteerd met lagere verzekerde aanspraken. Een uitkering van het overlijdenskapitaal zoals bij een PPI plaatsvindt, lijkt dan minder wenselijk.

Is bij jullie bedrijf sprake van een beschikbare premieregeling die wordt uitgevoerd door een PPI en willen jullie weten of een uitvoering via een PPI of verzekeraar meer passend is, dan kunnen wij de OR daarover meer vertellen.