We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Waardering pensioenvoorziening 2015

28 januari 2016

De waardering pensioenvoorziening in eigen beheer kan op verschillende wijze gewaardeerd worden. Zie hier de grondslagen die wij voor 2015 gebruiken.

Rekengrondslagen

 • Fiscale waardering;
 • Commerciële waardering volgens RJ 2014-4 grondslagen;
 • Commerciële waardering volgens de dividendtoets Belastingdienst.

Voor 2015 hebben de volgende grondslagen te gelden:

  Fiscaal Commercieel RJ Commercieel Dividendtoets
Rekenrente Minimaal 4% 3,687%/3,268%/2,747%/2,564%/ 2,141%/1,452% 1,00%
Indexatie voor 0% Onvoorwaardelijk: 1,5%

Voorwaardelijk: 0%

2%
Indexatie na 0% Onvoorwaardelijk: 1,5%

Voorwaardelijk: 0%

2%
Overlevingstafel/

Leeftijdsterugstellingen

GBM/GBV 2008-2013 0/0 GBM/GBV 2008-2013 -5/-6 GBM/GBV 2008-2013 -5/-6
Partnerpensioen voor pensioendatum Uitgestelde dekking Uitgestelde dekking Direct ingaande dekking
Kosten Geen Geen 5% met een max.

van € 20.000,–

Met deze grondslagen kunnen de betreffende pensioenwaarderingen voor de pensioenvoorzieningen in eigen beheer berekend worden.

Voor de Adviespraktijk

 • Voor de commerciële RJ waardering is aangesloten bij de SRA handreiking, die voor de RJ waardering een praktische invulling heeft gegeven;
 • De rekenrente voor de RJ waardering is de rentetermijnstructuur verzekeraars, december 2015, + 1% opslag;
 • Afhankelijk van de leeftijd van de DGA, wordt een looptijd gehanteerd. Deze is als volgt:
  • Looptijd 40 jaar: leeftijd DGA < 45 jaar: rente 3,687;
  • Looptijd 30 jaar: leeftijd DGA < 55 jaar: rente 3,268%;
  • Looptijd 20 jaar: leeftijd DGA 55-65 jaar: rente 2,747%;
  • Looptijd 15 jaar: leeftijd DGA 65-70 jaar: rente 2,564%;
  • Looptijd 10 jaar: leeftijd DGA > 70 jaar: rente 2,141%;
  • Looptijd   5 jaar: leeftijd DGA > 80 jaar: rente 1,452%.
 • Voor de RJ waardering hoeft met voorwaardelijke indexaties geen rekening gehouden te worden;
 • Voor de commerciële waardering volgens de Dividendtoets houden wij de Benaderde Marktwaarde methode aan die in Vraag&Antwoord 13-006 d.d. 27-11-2013 is gepubliceerd;
 • De rekenrente is gebaseerd op het U-rendement + 0,5% opslag;
 • Met voorwaardelijke indexaties dient volgens dit Vraag&Antwoord wel rekening gehouden te worden;
 • Let op: de dividendtoets op balansdatum geeft een indicatie van de mogelijke dividendruimte. Wordt op enig moment dividend uitgekeerd, dan dient de toets formeel op datum dividenduitkering aangelegd te worden;
 • Let op: Als er partnerpensioen is toegezegd dat (gedeeltelijk) niet gedekt is door herverzekering en/of eigen middelen van de BV, dan dient volgens het standpunt van het CAP[1] met het (volledige) nabestaandenrisico rekening gehouden te worden bij het bepalen van de mogelijke dividendruimte. Wordt hiermee geen rekening gehouden en toch dividend uitgekeerd, dan ziet het CAP dit als gedeeltelijk afzien van pensioen[2];
 • Hulp nodig bij het opstellen van pensioenberekeningen: wij helpen u graag!

[1] Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

[2] V&A 12-008 d.d. 21-09-2012. Deze is ook van toepassing bij terugbetaling van aandelenkapitaal.