We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Aantal ondernemingspensioenfondsen blijft dalen

8 januari 2018

Soms wordt de pensioenregeling uitgevoerd door een “eigen” ondernemingspensioenfonds. Maar het is voor ondernemingspensioenfondsen steeds lastiger om zelfstandig te blijven. Dat wijzen de cijfers  uit. Dat vraagt om attentie van ondernemingsraden.

Zware voorschriften voor ondernemingspensioenfonds

Van oudsher worden nog heel wat pensioenregelingen uitgevoerd door een “eigen” ondernemingspensioenfonds”. Maar “pensioen” wordt steeds complexer en de voorschriften van DNB steeds zwaarder. Zo hanteert DNB bijvoorbeeld  “kwetsbaarheidscriteria”. Op basis daarvan wordt vastgesteld of een ondernemingspensioenfonds in een kwetsbare situatie verkeert. Enkele kwetsbaarheidscriteria zijn bijvoorbeeld: hoge uitvoeringskosten, sterke daling van het aantal actieve deelnemers, bestuurlijke en branche risico’s. Kwetsbaarheid speelt met name een rol bij krimpende en gesloten pensioenfondsen.

Aantal ondernemingspensioenfondsen daalt

Het voorgaande leidt ertoe dat het aantal ondernemingspensioenfondsen sterk is afgenomen.  Dat blijkt wel uit onderstaand overzicht van DNB.

Uit het overzicht blijkt dat het aantal ondernemingspensioenfondsen is gedaald van 605 (2007) tot 192 (medio 2017). Een daling van zo’n 70 %. En volgens DNB zijn er zo’n 45 fondsen van plan om ermee te stoppen.

Instemmingsrecht OR bij einde ondernemingspensioenfonds

Bij het eindigen van een ondernemingspensioenfonds spelen diverse (complexe) kwesties een rol.

Als de pensioenregeling niet langer door het ondernemingspensioenfonds wordt uitgevoerd is de hoofdregel dat de OR op twee punten instemmingsrecht heeft:

  • b.t. de uitvoering van de pensioenregeling: i.v.m. de keuze voor een andere pensioenuitvoerder (art. 27 lid 7 WOR);
  • b.t. de inhoud van de pensioenregeling: aangezien de keuze voor een nieuwe uitvoerder vaak tot een wijziging van de pensioenovereenkomst leidt (art. 27 lid 1 onderdeel a WOR).

Let op, dit is de hoofdregel! Er zijn vele uitzonderingen. Als bijvoorbeeld vakbonden of een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds een rol spelen kán dat de rechten van de OR beïnvloeden. Wil je meer weten, neem dan met ons contact op. 

Workshop OR & Ondernemingspensioenfonds

Speciaal voor ondernemingsraden met een eigen ondernemingspensioenfonds verzorgen wij de workshop OR & Ondernemingspensioenfonds. Daarin behandelen we pensioen in het algemeen, de eigen regeling in het bijzonder, de positie van het eigen ondernemingspensioenfonds en de rol en rechten van jouw OR. We hanteren een vaste prijs voor de hele OR (ongeacht het aantal deelnemers) van € 2.995,– excl. BTW en reiskosten.