We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

België : een nieuw pensioen perspectief?

28 april 2015

De België route mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe werkt het?

Overstap

De lage rekenrente en hoge levensverwachting leiden tot een stijging van de pensioenpremie. Meer weten? Klik hier.  Daarnaast staan veel ondernemingspensioenfondsen onder druk door de steeds strenger worden Nederlandse wet- en regelgeving. Werkgevers besluiten dan om hun pensioenregeling bij een andere uitvoerder onder te brengen. Bijvoorbeeld bij een Belgische uitvoerder.

Belgische spelregels

In België zijn de spelregels voor pensioenfondsen anders als in Nederland. In Nederland worden die bepaald door de Nederlandsche Bank (DNB). In België door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Belgische taalstrijd zien we zelfs hier terug, want die letters staan voor Financial Services and Market Authority!  Dat betekent o.a.:

  • De werkgever heeft een verplichting om bij te storten als de dekkingsgraad van het (Belgische) pensioenfonds beneden de 100 % daalt;
  • De solvabiliteit van de werkgever weegt mee bij het vaststellen van de vereiste “buffers”.

Kortom, de overstap naar een Belgische pensioenuitvoerder kán tot een lagere kostprijs van het pensioen leiden. Maar er kleven dus ook (bijstort)nadelen aan.

Europees pensioenfonds naar Belgisch recht

Bij zo’n pensioenfonds kunnen meerdere werkgevers aangesloten zijn, ieder met “gescheiden” vermogens en risico’s. Het fonds en de financiering staan onder Belgische wetgeving. De Nederlandse sociaal- en arbeidsrechtelijke wetgeving blijft toepasselijk. Dus ook de Pensioenwet.

Instemming

De België route kan interessant zijn, maar het is zeker geen eenvoudige weg.

De overstap vereist sowieso de instemming van uw OR. De Pensioenwet heeft daar zelfs een speciaal artikel (art.  23 lid 4) aan gewijd.

Bovendien betekent de overstap (bijna) altijd dat de pensioenregeling wijzigt. Dus is ook instemming van de werknemers  vereist.

Tip

Bezint eer ge begint. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Corry van Herpen.