We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

(concept) Wetsvoorstel

25 november 2019

Op 19-11-2019 heeft het Kabinet een concept Wetsvoorstel gepubliceerd. Dat wordt eerst ter internetconsultatie voorgelegd. Gedurende de periode van 18-11-2019 tot 09-12-2019 kan iedereen hierop een reactie geven. Het betreft het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”. Samengevat is de inhoud als volgt.

Opname ineens

Op de pensioendatum mag maximaal 10 % van de waarde van het pensioen ineens worden opgenomen. Er is geen verplicht bestedingsdoel. Het geld kan bijvoorbeeld  worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Maar ook voor een vakantie. Er gelden wel enkele voorwaarden:

  • Er mag maximaal 10% ineens worden opgenomen. Meer mag niet, minder mag wel;
  • Het betreft een eenmalige mogelijkheid op de ingangsdatum van het pensioen;
  • De eenmalige opname mag niet gecombineerd worden met een zogenaamde “hoog-laag” pensioenuitkering. Dat is een pensioenuitkering die de eerste jaren hoger en de jaren daarna lager is;
  • Door de eenmalige opname van 10% daalt de pensioenuitkering ook met 10%. Het restant van de pensioenuitkering mag niet lager zijn dan de afkoopgrens voor pensioenen. Die bedraagt anno 2019 € 484,90.

De beoogde ingangsdatum is 01-01-2022.

Versoepeling RVU heffing bij vertrekregeling

Een vergoeding t.b.v. werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken wordt nu nog belast met een zogenaamde RVU heffing (regeling vervroegde uittreding) van 52 %. Dat verandert. Werkgevers mogen aan werknemers een vertrekregeling aanbieden. Die vergoeding wordt niet met een RVU heffing belast. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De vertrekregeling gaat in maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De vergoeding bedraagt maximaal ca. € 19.000,– per jaar (ter hoogte van de AOW-uitkering voor een alleenstaande);

De beoogde ingangsdatum is 01-01-2021. Het is een tijdelijke regeling, In het jaar 2025 kan hiervan voor het laatst gebruik gemaakt worden.

Verlofsparen

Op dit moment mag een werknemer maximaal 50 weken verlofsparen. Wordt er meer gespaard, dan moet loonheffing worden afgedragen. Dit maximum wordt verdubbeld naar 100 weken.  Die 100 weken kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezet om eerder te stoppen met werken. De beoogde ingangsdatum is 01-01-2021.

Tip voor werkgevers HR

De vertrekregeling kan vanaf 01-01-2021 worden toegepast. In 2020 kunt u hier al dus op anticiperen.

Let op

Het betreft een concept wetsvoorstel.  Na de internetconsultatie volgt het definitieve wetsvoorstel. Er kunnen (zullen) dus nog details veranderen.

Volg de ontwikkelingen: laatste nieuws pensioenakkoord