We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Concept wetsvoorstel WOR over pensioen: jouw mening telt

20 februari 2015

Een reactie van OR´n is ook hard nodig zo concluderen wij. Het concept wetsvoorstel stelt nl.  dat het instemmingrecht van de OR alleen toeziet op de pensioenovereenkomst.

Nieuwsfeit

Concept wetsvoorstel moet het instemmingsrecht van de OR m.b.t. pensioen verduidelijken.

Consultatieronde gestart om mening van ondernemingsraden daarbij te betrekken.

 

Bron

http://www.internetconsultatie.nl/wijziging_van_de_wor

 

In het kort

Wijziging WOR

Een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden betreffende het instemmingsrecht van de OR bij “pensioen” staat al lang op de agenda. Dat is namelijk niet duidelijk/goed geregeld.  Ziet dat instemmingsrecht nu toe op de  pensioenregeling (de pensioenovereenkomst) of de pensioenuitvoering (de uitvoeringsovereenkomst)?  Bovendien verschilt het instemmingsrecht van de OR ook nog eens per type uitvoerder: is het een verzekeraar, PPI, ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds? Het Kabinet heeft op 17 februari een concept wetsvoorstel gelanceerd en vraagt betrokkenen (zoals ondernemingsraden!) om een reactie: de consultatieronde.

 

Reactie OR hard nodig

Een reactie van OR´n is ook hard nodig zo concluderen wij. Het concept wetsvoorstel stelt nl.  dat het instemmingrecht van de OR alleen toeziet op de pensioenovereenkomst. En als het gaat om de uitvoeringsovereenkomst…? Daar staan immers ook afspraken in die jouw pensioenresultaat beïnvloeden. Het wordt aan werkgevers en ondernemingsraden zelf overgelaten te bepalen welke onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst dat betreft.  Dat leidt natuurlijk tot oeverloze discussies tussen werkgever en OR. En dat terwijl een nauwe samenwerking tussen werkgever en OR juist de kwaliteit van de uitvoeringsovereenkomst ten goede komt. Bijvoorbeeld als het gaat om  kosten en voorwaarden.

 

Concept reactie

Pensioen Perspectief was nauw betrokken bij de (pensioen)wijziging van de WOR in 2013.  Daar zorgen we ook voor bij deze consultatieronde in 2015. Dat betekent o.a. dat we een conceptreactie zullen opstellen t.b.v. OR’n.  Die kan de OR dan desgewenst gebruiken als input voor de consultatieronde van het Kabinet. Zo zorgen we samen voor een juiste borging van de “pensioen” rechten van OR’n in de nieuwe WOR. Binnenkort kun je onze conceptreactie tegemoet zien.

 

Let op

  • In de memorie van toelichting adviseert het Kabinet aan OR’n om gebruik te maken van het recht op scholing en om pensioendeskundigen te raadplegen.  Onze workshop OR & Pensioen is daartoe een prima en beproefd middel.
  • De onduidelijkheid in de WOR leidt in de praktijk van alle dag tot misverstanden en vragen als het om de “pensioen”rechten van de OR gaat. Neem in dat geval gerust contact op.